Hakukoneoptimointi: Sivun ja sisällön optimointi | SEO-opas

Hakukonenäkyvyys: Sivuun ja sen sisältöön liittyvät ranking-tekijät

Laadukas sisältö on keskeisin hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä. (No niin, ja tietysti linkit.) Googlen John Muellerilta kysyttiin syyskuussa 2017, että mikä on Googlen tärkein ranking-tekijä. John vastasi, että ”awesomeness”, eli mahtavuus. Hyvin yksinkertaistettu. Kun teet sivuistasi mahtavat, niin todennäköisesti ne rankkautuvat hyvin. Tässä luvussa kerron mistä sisällöllisistä tekijöistä Google päättelee, että missä sivuissa on ”mahtavuutta”.

Jos haluaisit sivusi näkyvän Googlen hakutuloksien kärjessä jollain tietyllä avainsanalla, niin käy katsomassa sivuja, jotka nyt ovat siellä kärjessä. Kysy sen jälkeen itseltäsi, että “ansaitsisiko minun tätä aihetta käsittelevä sivuni olla hakutulosten kärjessä?” Ja ole itsellesi rehellinen. Jos muiden samaa aihetta käsittelevät sivut ovat paljon laajempia, hyödyllisempiä, mielenkiintoisempia ja monipuolisempia, tarjoten omia uusia näkemyksiä, niin millään hakukoneoptimoinnin kikkakolmosella et saa omaa surkeaa pikku tekstinpätkä-rävellystäsi kiilaamaan niiden ohi hakutuloksissa. Ei onnistu! Tee omasta sisällöstäsi parempaa. Parasta. Poikkeuksellisen erityistä. Sellaista, joka vangitsee lukijan. Sellaista, joka on hyödyllistä, mielenkiintoista ja/tai hauskaa.

Sitten kun on laadukasta sisältöä, niin sitä voidaan lähteä hakukoneoptimoimaan. Laadukas sisältö on myös linkittämisen arvoista, joten voit saada linkityksiä, vaikka et niitä itse aktiivisesti keräisikään. Laadukas sisältö myös kerää helpommin jakoja sosiaalisessa mediassa.

Sisältömarkkinointi kulkee aina käsi kädessä hakukoneoptimoinnin kanssa. Ja nämä molemmat kulkevat käsi kädessä sosiaalisen median markkinoinnin kanssa. Yhdessä tätä kolminaisuutta kutsutaan usein myös termillä growth hacking.

Sisällön optimointi on yleensä se perusasia, josta aloittelevat hakukoneoptimoijat lähtevät liikkeelle. Jokainen sisältömarkkinointia harjoittava varmasti tietää miksi title ja meta description täytyy olla hiottu kuntoon. Tässä on listattu lyhyesti myös nämä perusasiat, mutta koska lista on kaiken kattava, löydät varmasti myös paljon uutta tästä osiosta.

Sisältö ratkaisee

Seuraavaksi esittelen yksittäiset sivuun ja sen sisältöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat sivun hakukonenäkyvyyteen.

 

Hakukoneoptimointi: Sivuun ja sisältöön liittyvät tekijät

Ainutlaatuinen uniikki sisältö

Google pyrkii esittämään hakutuloksissaan poikkeuksellisen hyvää sisältöä. Mistä se päättelee mikä on sellaista? No valtaosa tällä sivulla listatuista tekijöistä liittyy tähän tavalla tai toisella. Ydinasia on kuitenkin se, että onko sivulla jotain ainutlaatuista, laadukasta ja uniikkia sisältöä. Eli ei jotain sellaista, joka sama asia löytyy 20 muultakin sivustolta vähän eri sanamuodoilla esitettynä. Pyri luomaan jotain erityistä sisältöä. Tuo esiin omia näkemyksiä ja uusia näkökulmia. Kerro asioista laajemmin ja/tai tarkemmin kuin muut. Silloin, jos onnistut luomaan killer-sisältöä, niin oikeastaan hyvin moni kohta tältä sivulta ja esim käyttäjien toimintaan liittyvät ranking-tekijät -sivulta tulee hoidettua ihan vaan sillä.

Avainsana esiintyy titlessä

Title-otsikko on sivun elementeistä ehkä tärkein hakukonenäkyvyyden kannalta. Jos avainsana esiintyy titlessä, on se tärkeä signaali siitä, että tältä sivulta löytyy relevanttia sisältöä tästä aiheesta.

Title on siis sivun otsikko, joka esitetään selaimen yläpalkissa. Title on myös Googlen hakutulossivulla (SERP, Search Engine Results Page) se klikattava otsikko, joten title vaikuttaa hyvin merkittävästi myös hakutulossivun CTR:ään (Click Through Rate). Myös tuo CTR vaikuttaa sivun rankingiin. Siitä aiheesta lisää luvussa:

Käyttäjien toimintaan liittyvät tekijät

Huomaa, että sivuston jokaisella sivulla tulee olla uniikki title. Jos usealla sivulla on sama title, vaikuttaa se negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Google Search Console myös varoittaa sivuista, joilla on identtinen title.

Hakukonenäkyvyyden kannalta on parempi, jos avainsana esiintyy titlen alussa, eikä sen lopussa.

Titlen optimaalinen pituus on noin 50-60 merkkiä. Tätä pidemmät otsikot Google pätkäisee hakutuloksissa.


Avainsana esiintyy meta description -tagissa

Myös avainsanan esiintyminen meta description tagissa on signaali relevantista sisällöstä. Google ei anna tälle ranking-tekijänä suurta/mitään painoarvoa enää nykyään, mutta on hyvä muistaa, että hakutulossivulla meta descriptionissa esiintyvä avainsana esitetään lihavoituna, joka puolestaan parantaa CTR:ää. Ja CRT on ranking-tekijä.

Huomaa, että sivuston jokaisella sivulla tulee olla uniikki meta kuvaus. Jos usealla sivulla on identtinen meta description, vaikuttaa se negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Googlen Search Console varoittaa sivuista, joilla on identtiset meta kuvaukset. Ongelma kannattaa korjata viipymättä.

Meta kuvaus kannattaa kirjoittaa aina ensisijaisesti käyttäjää ajatellen: mahdollisimman ytimekkäästi kyseisen sivun sisällön kuvaaminen sellaisella tavalla, joka saa käyttäjät klikkaamaan itsensä sivuille. Meta-kuvauksen sopiva pituus on noin 150-160 merkkiä - tarkemmin sanottuna sen maksimipituus on 980 pikseliä: eri kirjaisimet ovat hieman eri levyisiä, joten siitä johtuu tuo varianssi meta-kuvauksen merkkimääräisestä pituudesta. Liian pitkät meta-kuvaukset Google pätkäisee, joten sekään ei ole vaarallista, kunhan tärkeimmät asiat on ehtinyt sanoa meta-kuvauksen näkyvillä olevassa osassa. Merkkimäärään lasketaan mukaan myös välilyönnit ja välimerkit.

Lisää tietoa meta-kuvauksen kirjoittamisesta:
How to write meta descriptions for SEO (with good and bad examples)


Avainsana esiintyy URL-osoitteessa

Avainsanan esiintyminen URL-osoitteessa on tärkeä merkki relevantista sisällöstä. URI:n ensimmäiset sanat ovat tärkeimpiä. Jos URI on todella pitkä, siitä saattaa olla haittaa hakukonenäkyvyydelle.

Jos URL-osoitteessa on hakemistopolku (kuten kategoriat) mukana, saa sekä Google, että sivun käyttäjät siitä tietoa sivun teemasta ja sivuston sisällön rakenteesta. Toisaalta sen saman voi hoitaa myös muropolku.


Avainsana esiintyy h1-otsikossa

H1, eli sisältötekstin pääotsikko on tärkeä signaali relevantista sisällöstä. Toisin kuin yleisesti luullaan, Google ei kuitenkaan piittaa todennäköisesti siitä, että millä tagilla otsikot on tehty. Sen sijaan ne tekstit, jotka ovat isommalla fontilla, saavat isomman painoarvon. Oletusarvoisesti h1 on isoimmalla fontilla, mutta CSS:llä minkä tahansa tekstin saa muotoiltua isoimmaksi ja H1-otsikot vastaavasti pieneksi. Jotkut julkaisujärjestelmät kirjoittavat mitä sattuu elementtejä h1-h6 otsikoiksi ja vastaavasti jollain sivustolla pääotsikko saattaa olla jollain divillä tms määritelty css:llä vain isommaksi fontiksi. On kuitenkin aina hyvän ohjelmointitavan noudattamista kirjoittaa pääotsikko h1-tagilla ja alaotsikot h2-, h3- jne -tageilla. Jos nettisivujesi ulkoasupohjassa pääotsikko tulee jostain syystä esimerkiksi h2-tagilla eikä sivulla ole h1-tagia, ei sillä ole Googlen silmissä todennäköisesti nykypäivänä enää mitään merkitystä. Kunhan pääotsikko on tekstinä, eikä kuvana.


Avainsana h2, h3 - otsikoissa

Avainsanan esiintyminen alaotsikoissa on myös merkki relevantista sisällöstä. Alaotsikoiden merkitys on kuitenkin vähäisempi, kuin h1-otsikon. Ja vastaavasti kuin h1-otsikon kohdalla - itse tagilla ei ole niin merkitystä, vaan sillä, että mikä on fonttikokonsa puolesta selvästi pääotsikko ja mitkä alaotsikoita.


Avainsanat esiintyvät lähellä toisiaan

Haettaessa useasta avainsanasta muodostuvalla hakulausekkeella, on tärkeää, että sanat esiintyvät sivulla lähellä toisiaan. Eli jos haetaan vaikka avainsanoilla "parturi tampere", niin se, että jos kyseiset sanat ovat sivulla lähekkäin tai peräkkäin viittaa assosiaatioon ja sivu rankkautuu silloin paremmin, kuin jos kyseiset sanat esiintyvät samalla sivulla, mutta ovat esimerkiksi eri lauseissa tai eri tekstikappaleissa.


Avainsanan esiintyminen sisällön alkuosassa

Avainsanan esiintyminen sisältötekstissä ensimmäisten 100 sanan joukossa näyttäisi olevan tärkeä signaali relevantista sisällöstä.
Lähde: Brian Dean, Backlinko


Above the fold -sisältö

Hakukoneet pitävät sivun alkuosassa ilman skrollaamista näkyvissä olevaa sisältöä (eli above the fold) erityisen tärkeänä. Tärkein sisältö täytyisi siis olla heti näkyvissä. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös ulkoasua suunniteltaessa.

Samalla tätä periaatetta noudattamalla tulee parannettua sivuston käytettävyyttä ja asiakaskokemusta, sillä käyttäjänkin surffaaminen helpottuu, kun tärkein tieto on heti näkyvissä.

Google rankaisee nykyään ankarasti sivustoja, joilla on paljon mainoksia sivun yläosassa. Tästä lisää luvussa Black-hat SEO, haittaohjelmat ja spam.


Avainsana on useimmiten käytetty ilmaisu sivulla

Jos avainsana esiintyy sivulla useammin kuin ainakin useimmat muut ilmaisut, on se todennäköisesti merkki relevantista sisällöstä.


Avainsanan tiheys

Kuinka usein mikäkin sana toistuu sisällössä on Googlelle tärkeä merkki siitä, että mitä aihetta sivu käsittelee. Jos avainsanan suhteellinen tiheys on sopivan suuruinen, on se merkki relevantista sisällöstä. Aiemmin monet hakukoneoptimoijat käyttivät tätä väärällä tavalla hyväkseen ja lisäsivät avainsanaa tekstiin luonnottoman tiheään. Nykyään Google rankaisee tällaisesta nk. Keyword Stuffing - kikkailusta, joten teksti kannattaa kirjoittaa siten, ettei avainsana toistu liian usein.


TF-IDF

TF-IDF, eli Term Frequency-Inverse Document Frequency on luku joka kuvaa termin esiintymistiheyttä sivulla ja suhteuttaa sen siihen, että kuinka yleinen sana on yleisesti ottaen muilla nettisivuilla. Tämän avulla epäoleelliset yleiset sanat (stop-words), kuten “ja” tai “on” saadaan karsittua pois tieltä. Kun jokaisen avainsanan TF-IDF summataan sivua vasten, saadaan jo aika hyvin laskettua, että millä sivulla on todennäköisesti parhaiten relevanttia sisältöä kyseisestä aiheesta. Tämä on yksinkertaistettu lähtökohta, jonka ympärille on kehitetty huomattava määrä kehittyneitä hakualgoritmeja.


Sivun auktoriteetti

Jokaisella domainilla on oma auktoriteetti, PageRank, TrustRank, Domain Authority, tai miksi sitä missäkin yhteydessä kutsutaan. Mutta samoin jokaisella sivulla on oma auktoriteettinsa, joka perustuu siihen, että kuinka paljon kyseiseen sivuun tulee linkkejä. Jos esimerkiksi sivustolla on yksittäinen sivu, johon tulee paljon enemmän linkkejä kuin sivuston muihin sivuihin, voi kyseinen sivu näkyä hakukoneissa tämän vuoksi paljon paremmin kuin muut saman sivuston sivut. Samalla kuitenkin tämän yksittäiseen sivuun tulevat linkitykset parantavat myös koko domainin auktoriteettia ja siten parantavat myös muiden sivuston sivujen auktoriteettia. Myös domainin auktoriteetti vaikuttaa sivun näkymiseen.


Latent Semantic Indexing (LSI) avainsanat sisällössä, otsikossa ja meta description -tagissa

Google ymmärtää nykyään varsin hyvin sanojen merkityksiä: saman sanan eri merkityksiä asiayhteydestä riippuen ja toisaalta myös synonyymejä, eli erilaisia tapoja ilmaista sama asia. Sivulla olevat avainsanan synonyymit siis toimivat indikaatioina relevantista sisällöstä.

LSI:n ansiosta yksittäinen laadukas sivu voi olla hakutuloksissa hyvillä sijoituksilla todella monilla eri hakusanoilla. Tai kuten Neil Patel sanoo alla olevassa lyhyessä videossa, yksittäinen sivu voi rankkautua hyvin jopa sadoilla hakusanoilla.


Avainsana-kohtaisen niche-sanaston monipuolinen käyttö sivulla

Jokaiseen aiheeseen tai teemaan liittyy oma niche-sanastonsa. Google osaa nykyään päätellä sivun teeman varsin hyvin ja mitkä sanat liittyvät kyseiseen aiheeseen. Asiantuntijan kirjoittama laadukas sisältö on automaattisesti monipuolista sanastoltaan. Google saattaa pitää monipuolisen niche-sanaston käyttöä laadukkaan sisällön tunnusmerkkinä. Hakutulokset näyttävät korreloivan varsin hyvin sen kanssa, että kuinka isoa osaa niche-sanastosta on käytetty. Eli tämä saattaa olla tärkeäkin tekijä. Toisaalta niche-sanaston laajuus korreloi usein varsin hyvin myös tekstin pituuden kanssa.

Tietyn avainsanan niche-sanastoa (hakukoneen näkökulmasta) voi selvittää käymällä läpi esim Top 10 hakutuloksissa olevat sivut ja koostamalla niiden sisältöteksteissä käytetyistä sanoista raportin. Tuohon on olemassa valmiita ohjelmistoja, eli ei tarvitse käsitöinä askarrella.

Jos haluat luoda muita laadukkaampaa sisältöä kyseisen avainsanan aiheesta, sivullasi tulisi Andy Williamsin mukaan käyttää tätä sanastoa muita kattavammin ja laajentaa aihetta tuomalla sisältöön lisäksi jotain muuta, mitä muilta ei löydy. Tietysti myös ihan lukijoitakin ajatellen olisi hyvä, että sivuillasi olisi jotain vielä parempaa sisältöä kuin muilla.

Andy Williams käsittelee aihetta tarkkaan kirjassaan “Creating Fat Content” ja ihan kattavasti myös kirjassaan “SEO 2017 & Beyond”.


Kielioppi ja oikeinkirjoitus

Joidenkin hakukoneoptimoijien mielestä suuri määrä kirjoitusvirheitä sivulla saattaa vaikuttaa negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Negatiivisesti se vaikuttaa ainakin asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä. Googlen John Mueller sanoi lokakuussa 2017, ettei kielioppi ja oikeinkirjoitus ole Googlen ranking-tekijöitä.

"I don’t know if any of our algorithms specifically look for the grammar and say this web site uses English in a bad way, we will demote it. I don’t know. It is possible but it feels really kind of niche. We can find better ways of finding lower quality content than just checking the grammar. Because something like grammar is really hard to do across the internet, where there is so many different languages and so many variations of languages. We can’t possibly check Swiss German websites for grammar." (Lähde: SEO Round Table)

Todella suuri määrä kirjoitusvirheitä voi tietysti vaikuttaa siihen, että kauanko kävijät keskimäärin viihtyvät sivuilla. Ja se puolestaan on ranking-tekijä.


Tekstin helppolukuisuus

Tekstin pitäisi olla helppolukuista. Adam Clarke sanoo kirjassaan “SEO 2017”, että helppolukuinen teksti korreloi hyvin hakukonenäkyvyyteen. Eli pyri kirjoittamaan lyhyitä ja selkeitä lauseita.

Tottakai helppolukuinen teksti on myös käyttäjää ajatellen hyvä asia. Kun ylimääräistä energiaa ei kulu tekstin ymmärtämiseen, niin kaikki huomio voi kohdistua myytävään tuotteeseen (tai mikä verkkosivulla onkaan se juttu). Sitä kautta tekstin helppolukuisuus vaikuttaa varmasti myös sivuston konversiotasoon.

Google pyrkii siis toisinsanoen suosimaan hakutuloksissa sivuja, jotka ovat suuren yleisön mielestä helposti luettavia.

Julkaistu: 5.9.2017
Päivitetty: 27.1.2021
Kirjoittaja: Vesa Nippala
Onko sivuillasi niin laadukasta sisältöä, joka edes ansaitsisi päästä hakutulosten kärkeen?
Ei ole olemassa “oikeaa” vastausta siitä, että mikä on optimaalinen sivun pituus.
Liity postituslistalle

Postituslistalla uutisoidaan silloin tällöin oppaan päivityksistä ja muista verkkoliiketoimintaan ja hakukoneoptimointiin liittyvistä asioista.

Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell.

Seth Godin

Content Marketing is all the marketing that’s left.

Seth Godin

The best marketing doesn’t feel like marketing.

Tom Fishburne


Sisällön pituus, sanojen lukumäärä

Hakutulosten järjestys korreloi jossain määrin tulossivujen sanamäärien kanssa. Näyttäisi siltä, että Google pitää lähtökohtaisesti pidempää artikkelia lyhyttä laadukkaampana sisältönä.

Backlinko teki tutkimuksen miljoonalla eri hakusanalla ja sen mukaan orgaanisten hakutulosten ykkös-sivuilla olevissa sivuissa on keskimäärin 1890 sanaa. Aika paljon tekstiä siis. Älä nyt silti ajattele, että 1890 on oikea vastaus jokaiseen sivustosi sivun pituuteen. Ei ole olemassa “oikeaa” vastausta siitä, että mikä on optimaalinen sivun pituus. Jos aiheesta ei ole enempää sanottavaa, niin puppua ei kannata lähteä tuottamaan. Käyttäjät ei tykkää lukea puppua.

Mutta esimerkki. Oletetaan, että sinun sivustollasi on jostain aiheesta artikkeli, jossa on 280 sanaa. Kilpailijoillasi on samasta aiheesta artikkelit, joista toisessa on 530 sanaa ja toisessa 700 sanaa. Kilpailijoiden artikkeleissa lisäksi käytetään laajemmin kyseiseen teemaan liittyvää niche-sanastoa kuin sinun sivusi artikkelissa. Mitä luulet, onko sivusi silloin sen arvoinen, että tekemällä jotain SEO-kikkakolmosia Google nostaisi sen hakutuloksissa kilpailijoiden ohi? Voi olla. Mutta huomattavasti helpommaksi ohi kiilaaminen ainakin muuttuu, jos täydennät oman sivusi sisältöä. Tee siitä pitempi. Keksi miten voisit laajentaa aihetta ja tuoda jotain sellaisia näkökohtia, joita muut eivät ole tuoneet esille, ja jotka voivat kiinnostaa sivustosi käyttäjiä.

Oikeaa täydellistä sisällön pituutta ei siis ole olemassa. Rand Fishkin kertoo tosi havainnollisesti aiheesta Moz.com-sivuston videolla:
The Perfect Blog Post Length and Publishing Frequency is B?!!$#÷x

SEMrush tutki vuonna 2017 yli 600 000 avainsanan pohjalta, että mitkä asiat korreloivat hyvien hakutulossijoitusten kanssa. SEMrushin tutkimuksessa sisältötekstin pituus korreloi hakutulossijoituksen kanssa. Mitä suuremman hakuvolyymin hakusana, niin sitä pitempi tekstin tulisi olla saadakseen hyvän hakutulossijoituksen.

Miten sisällön pituus korreloi hakutulossijoitusten kanssa

Lähde: SEMrush. Sinänsä mielenkiintoista, että SEMrushin tutkimuksen mukaan ensimmäisen sivun sanamäärät ovat keskimäärin huomattavasti pienemmät kuin Backlinkon tutkimuksessa. Kummankin tutkimuksen johtopäätös on kuitenkin sama: yleisesti ottaen pitempi teksti rankkautuu paremmin.

Lyhyet, tekstisisällöltään tyngät sivut ovat Googlen näkökulmasta yleisesti ottaen huonolaatuista sisältöä. Jos sivustollasi on paljon vanhentuneita turhia tynkäsivuja, (nk Zombie-sivuja), voivat ne haitata koko sivuston hakukonenäkyvyyttä. Moni hakukoneoptimoija on raportoinut saaneensa hyviä tuloksia sillä, että on karsinut suuria määriä vanhoja turhia sivuja sivustolta.

Nyrkkisääntönä sivujen pituuden suhteen voisi sanoa, että mitä kilpaillumpi hakusana on kyseessä, niin sitä enemmän täytyisi olla sisältöä, jotta hakutulosten kilpailussa voi pärjätä.

Vertailun vuoksi: Tällä sivulla on noin 3900 sanaa.


JavaScriptillä haettu sisältö

Monesti nykyaikaisilla sivustoilla haetaan osa sivun teksisisällöstä dynaamisesti JavaScriptilla. Näin saadaan luotua näyttäviä dynaamisia käyttöliittymiä. Enemmän tekstiä saadaan ikään kuin mahtumaan pienempään tilaan, jne. Olet ehkä kuullut koodareiden sanovan, että "Google ymmärtää JavaScriptiä ja osaa indeksoida myös JavaScriptin kautta sivulle haetun tekstin." Se on ihan melkein totta. Yleensä Google osaa. Muut hakukoneet eivät osaa:

JavaScript-tuki eri hakukoneissa 2017
Kuva: JavaScript-tuki eri hakukoneissa 2017. Lähde: Bartosz Goralewicz

Haluatko, että sivustosi näkyy hyvin myös muissa hakukoneissa kuin Googlessa? Jos haluat, niin harkitse kaksi kertaa ennen kuin toteutat sivuille kikkareita, joilla haetaan sivulle keskeisiä tekstejä dynaamisesti JavaScriptilla.


Sivulla olevien kuvien optimointi

Sivulla olevien kuvien tiedostonimet sekä alt- ja title-tekstit toimivat merkkeinä relevantista sisällöstä. Kuvien alt ja title -määreet, samoin kuin kuvatiedoston nimi myös kertovat Googlelle, että mitä kuva esittää.

Kuvien optimointi edesauttaa myös kuvien löytymistä Googlen kuvahaun kautta.


Tuore sisältö

Google arvostaa uutta tai lähiaikoina päivitettyä sisältöä. Aina ei välttämättä kannata tuottaa vain uusia sivuja, vaan kannattaa myös kehittää olemassa olevia sivuja ja pitää ne ajan tasalla.

Myös sisällön päivitysten laajuus tietysti merkitsee. Kokonaisten tekstikappaleiden lisääminen on tietysti merkittävämpää kuin pienet tekstin korjailut.


Sivun sisällön päivitysten tiheys

Kuinka usein sivua on päivitetty viime vuosien aikana? Kerran viikossa, kuukausittain, vai kerran vuodessa? Sisällön päivitystiheys antaa  viitettä sisällön tuoreudesta.

Google mittaa päivitystiheyttä sekä sivukohtaisesti, että sivustokohtaisesti. Eli vähän tyyliin "onko tämä sivu vielä ajan tasalla" ja myös, että "onko tämä koko sivusto enää ajan tasalla"? Jos koko sivustolla ei ole juuri mikään muuttunut pitkiin aikoihin...not good.


Avainsanojen sanajärjestys

Jos hakulausekkeessa on useita sanoja, rankkautuu sivu korkeammalle, jos sivun sisältö on optimoitu siten, että sivulla sanat esiintyvät toistuvasti tarkalleen samassa järjestyksessä.


Samaan teemaan liittyvien sivujen määrä

Ainakin Neil Patel on sitä mieltä, että hakukone pitää sivustoa parempana tietyn aihepiirin asiantuntijana, jos sivustolla on lukuisia sivuja kyseisestä aihepiiristä. Eli sen sijaan, että tuottaisit vain yhden artikkelin jostain teemasta, pyri tuottamaan monipuolinen tietopankki kyseistä teemaa käsittelevistä aiheista.


Hakutulokset hakutuloksissa

Google ei halua esittää hakutuloksissansa muiden sivustojen hakutulossivuja. Google haluaa esittää suoraan laadukasta asiakasta hyödyttävää sisältöä.

Jos siis sivustollasi jokin sivu näyttää hakutulossivulta, se ei todennäköisesti rankkaudu Googlessa hyvin. Googlen silmissä hakutulossivulta voi oikeiden hakutulossivujen lisäksi näyttää joissakin tapauksissa myös esim tagi-sivut tai kategoriasivut.

Matt Cutts sanoo blogiartikkelissansa Search results in search results, että "we generally exclude search results from our web search index". (ja tuota kirjoittaessaan Matt Cutts oli vielä Googlella töissä - eli tuo "we" tarkoittaa Googlea). Google ei siis todennäköisesti edes indeksoi ilmiselviä hakutulossivuja, joten silloin ne eivät rankkaudu käytännössä lainkaan.


Ulkoisten linkkien laatu

Linkittäminen luotettaviin sivustoihin saattaa antaa Googlelle merkin siitä, että sivulla on laadukasta sisältöä. Monet sivustojen ylläpitäjät pelkäävät linkittää sivuiltansa mihinkään. Mutta eikö ole ihan loogista, että laadukkaasta sisällöstä on linkkejä luotettaviin sivustoihin, esimerkiksi lähdeviitteitä?

Itse ainakaan en ole säästellyt ulkoisia linkkejä tässäkään oppaassa.


Ulkoisten linkkien teema

Hakukoneet voivat pitää linkitettäviä sivustoja myös merkkinä relevantista sisällöstä ja saattaa hyödyntää niitä LSI-indeksointiin. Esimerkiksi jos sivulla kerrotaan autoista ja sivulta on linkkejä elokuva-aiheisiin sivuihin, voi se auttaa Googlea tunnistamaan, että sivu käsittelee Autot -elokuvaa, eikä ajoneuvoja. Lähde: Backlinko.


Ulkoisten linkkien määrä

Liian suuri määrä ulkoisia linkkejä yhdellä sivulla saattaa heikentää kyseisen sivun rankingia. Yleisesti ottaen ei siis kannata laittaa yksittäiselle sivulle kovin suurta määrää ulkoisia linkkejä.

Linkkisivut tai hakemistot eivät tämän ansiosta yleensä rankkaudu hyvin Googlessa.


Kuvien ja videoiden käyttö

Joidenkin mielestä kuvien ja videomateriaalin käyttäminen saattaa toimia Googlen mielestä laadukkaan sisällön tunnusmerkkinä. Ainakin käyttäjän mielenkiinnon kannalta ne ovatkin tottakai erittäin tärkeitä. Videoiden käyttö parantaa kiistatta monien tutkimusten mukaan konversiotasoa todella merkittävästi.

Brian Deanin tekemän tutkimuksen mukaan sivut, joiden sisällössä on ainakin yksi kuva rankkautuvat huomattavasti paremmin kuin sivut, joilla ei ole yhtään kuvaa. Useamman kuvan käyttö ei sen sijaan SEO-mielessä tutkimuksen mukaan tuonut etua. Minun nähdäkseni tämä korrelaatio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Googlella olisi algoritmissa joku tarkistus, että onko sivulla sisältöosiossa kuva – ja antaisi siitä jotain bonusta. Hyvälaatuisilla sivuilla, joiden sisältöön on panostettu, käytetään ”huonolaatuisia” sivuja selvästi useammin myös kuvia. Ja hyvälaatuiset sisällöt rankkautuvat hyvin. Eli tuo Brian Deanin mittaama korrelaatio ei todista mielestäni yhtään mitään.


Sisäiset linkitykset

Sivuston muilta sivuilta tulevien linkityksien määrä kertoo, kuinka tärkeä sivu on suhteessa muihin sivuston sivuihin. Myös sillä on merkitystä, että kuinka suuri auktoriteetti näillä linkittävillä sivuilla on. Lisäksi on huomioitava, että kontekstuaaliset linkit sivujen sisällöstä ovat painoarvoltaan merkitsevämpiä kuin esim valikoiden staattiset linkitykset. Kontekstuaaliset linkit myös siirtävät relevanssia linkitettävälle sivulle.


Rikkinäiset linkit

Jos sivulla on linkkejä, jotka johtavat toimimattomille sivuille, kuten vanhentuneisiin osoitteisiin, on se merkki hakukoneille siitä, että sisältöä ei pidetä ajan tasalla. Siksi on tärkeää ajoittain ajaa sivustolle testi rikkinäisten linkkien löytämiseksi. Tätä varten on olemassa valmiita ohjelmistoja. Itse käytän tähän yleensä SEMrushia. SEMrushin Site Audit -työkalu löytää rikkinäisten linkkien lisäksi tosi kattavasti muutkin tekniseen hakukoneoptimointiin liittyvät ongelmat sivustolta.

Ilmaisista ohjelmistoista Xenu's Link Sleuth ainakin löytää rikkinäiset linkit ihan mallikkaasti.


Sivun kategoria ja/tai tagit

Sivun kategoria ja tagit (esim WordPressissä) toimivat signaaleina relevantista sisällöstä ja kertovat sivun teemasta.


Sivustokartassa määritelty sivun prioriteetti

Sitemap.xml-tiedostossa voi määritellä sivuston sivujen keskinäisen prioriteetin. Sillä saattaa olla vähäistä vaikutusta sille, että mitä sivuja Google pitää tärkeimpinä ja se puolestaan voi vaikuttaa sivun hakukonenäkyvyyteen marginaalisesti.


Sivun ikä

Vaikka Google arvostaa tuoretta sisältöä, pärjää vanha, mutta säännöllisesti päivitetty sivu silti hakutuloksissa hyvin uudelle vastaavalle sivulle.

Tietyn tyyppisillä hakusanoilla Google puolestaan pyrkii esittämään mahdollisimman tuoretta sisältöä.


Text/HTML ratio

Monet SEO-työkalut esittävät sivuista Text/HTML ratio -nimistä arvoa. Tällä tarkoitetaan tekstisisällön prosentuaalista osuutta HTML-koodista. Tämä EI ole kuitenkaan Googlen ranking-tekijä! Eikä se ole muutenkaan mielestäni mikään järkevä mittari, jolla tekisi yhtään mitään. Jotkut ehkä uskovat, että pieni Text/HTML ratio olisi mahdollisesti signaali huonolaatuisesta sivusta. Höpö höpö. Mutta tottakai Text/HTML ratio saattaa jossain määrin korreloida hakutulos-rankingien kanssa, koska mitä enemmän sivulla on sanoja, niin tottakai silloin myös tekstin suhde HTML-koodin määrään kasvaa ja Text/HTML ration arvo kasvaa. Järkevämpää on kuitenkin seurata sanojen lukumäärää, koska ei hakukoneita kiinnosta se, että monellako HTML-tagilla sivu on koodattu.

Tässä esimerkiksi SEOQuake-ohjelman esittämä "virhe-tilanne":

Text to HTML ratio errorSanat, joita on korostettu erityisellä muotoilulla

Sanat, joita on korostettu lihavoinnilla, isommalla fontilla, tms korostuskeinolla voivat ehkä saada suuremman painoarvon, kun Google päättelee mitä aihetta sivu koskee. Googlen patentissa sanotaan, että "matches in text that is of larger font or bolded or italicized may be weighted more than matches in normal text." Eli SEO-mielessä tuota edellämainittua ei oliskaan kannattanut ehkä kuitenkaan ainakaan teoriassa laittaa italicilla ;-). Itse kyllä ajattelen siten, että tekstin korostukset teen aina käyttäjää ajatellen, ajatteli hakukone siitä sitten mitä tahtoo.

Todennäköisesti tekstin korostuskeinojen liikakäyttö tulkitaan Googlella keinoksi pyrkiä optimoimaan hakukonenäkyvyyttä ja se ei luonnollisestikaan ole eduksi. Eli suosittelen toimimaan kuten itsekin toimin - käytä tekstin korostuskeinoja vain maltilla ja aina käyttäjää ajatellen. Eihän tekstin korostamisesta ole enää mitään hyötyä, jos joka lauseessa joku sana on lihavoituna.

Joskus tulee vastaan sivuja, joilla ilmiselvästi on yritetty kikkailla tämän kanssa. Esim jos sivua on yritetty optimoida sanalle "hakukoneoptimointi", niin se sana on lihavoituna joka kerta, kun kyseistä sanaa sivulla on käytetty. Minusta se näyttää käyttäjänkin silmään jo lähinnä huvittavalta. Ja Google tosiaan todennäköisesti huomaa, että nyt on taas joku SEO-kikkailija vauhdissa, ja silloin "optimoinnin" vaikutus muuttuukin negatiiviseksi.


Yhteenveto: mikä on Googlen mielestä laadukas tai huonolaatuinen sivu?

Kannattaa lukea sivun ja sisällön laadun arviointikriteereistä tarkemmin myös E-A-T -luvusta. Se liittyy tähän hyvin tiiviisti.

Jos vielä riittää intoa kuulla tästä aiheesta lisää, niin yhteenvetona suosittelen katsomaan Rand Fishkinin esittelyn siitä, että mitkä ovat Googlen mielestä hyvälaatuisen ja huonolaatuisen sivun eroavaisuuksia. Videolla kerrotuista pointeista tuli tällä sivulla esiteltyäkin jo melkein kaikki ja muutamat Randyn pointeista esitellään tarkemmin tämän ohjeen luvuissa:

eLuotsi, Vesa Nippala

Tarvitsetko ammattilaisen apua verkkoliiketoiminnan kehittämisessä tai hakukoneoptimoinnissa?
Minä voin auttaa!

Ota yhteyttä!
We need to stop interrupting what people are interested in and be what people are interested in.

Craig Davis

Does your content lead readers on a journey, or does it merely stuff them as leads into a pipeline?

Ann Handley

Content builds relationships.
Relationships are built on trust.
Trust drives revenue.

Andrew Davis

Tarvitsetko apua hakukoneoptimointiin?

Voin hoitaa verkkosivustosi hakukoneoptimointia, tai kouluttaa sinut tekemään sitä itse. Jos teet jo itse hakukoneoptimointia, voin konsultoida ja sparrata, että mitä asioita voisit tehdä vielä paremmin.
Haluatko kuulla palveluistani tarkemmin lisää? Lähetä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin olen pian sinuun yhteydessä!

Lähetä yhteydenottopyyntö:


Tai soita minulle samantien:

045-6723499

    Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *