SEO-analyysi

Kokonaisvaltainen hakukonenäkyvyyden tilannekartoitus ja SEO-strategian luominen

SEO-analyysi on kokonaisvaltainen hakukonenäkyvyyden tilannekartoitus ja sen pohjalta luodaan SEO-strategia, joka tukee parhaiten tavoitteiden saavuttamista käytettävissäolevien resurssien puitteissa. SEO-analyysi antaa hyvän lähtökohdan hakukoneoptimoinnin tekemiselle. Kun optimointia aletaan monipuolisen kartoituksen jälkeen tehdä kriittisimmistä asioista lähtien, saadaan nopeasti tuloksia aikaan. SEO-analyysi-palvelun puitteissa analysoin verkkosivustonne kattavasti erityisesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, mutta huomioiden myös muita osa-alueita, kuten käytettävyys ja konversiotason kehittäminen. Palvelun tuotoksena syntyy kattava raportti sivuston kehityskohteista. SEO-analyysin raportti sisältää selkeän suunnitelman verkkosivuston ja sen hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi ja sen avulla voidaan suoraan keskittyä tekemään oikeita asioita. Raportti käydään yhdessä läpi kanssanne palaverissa. Tapaamisella varmistetaan, että kaikki raportin asiat on ymmärretty oikein ja samalla priorisoidaan eri ongelmat, jotta työt voidaan aloittaa kiireellisimmistä asioista. Palaverin jälkeen saatte itse päättää, haluatteko jatkaa yhteistyötä kanssani vai jatkatteko raportin pohjalta kehitystoimenpiteiden toteuttamista itse tai jonkun toisen kumppanin kanssa. Yhteistyöni uusien asiakkaiden kanssa alkaa yleensä aina SEO-analyysi-palvelulla. Se on siis samalla ”starttipaketti” minulle ulkoistettuun hakukoneoptimointiin.

Palvelun sisältö:
- Tutustun liiketoimintamalliinne analyysin pohjatiedoksi.
- Teen SEO-analyysin sivustostanne.
- Analyysin tuotoksena syntyy arvokas SEO-analyysi -raportti kirjallisessa muodossa.
- Raportin valmistuttua pidetään palaveri, jossa raportti käydään yhdessä läpi.

Analyysissä huomioidaan mm seuraavat hakukoneoptimoinnin osa-alueet:
- Tekninen hakukoneoptimointi, kuten sivuston eheys, tärkeät tagit, rikkinäiset linkit jne.
- Avainsana-analyysi ts hakusanatutkimus.
- Crawlability, eli kuinka sivusto on indeksoitavissa hakukoneille.
- Hakukonenäkyvyyden tämänhetkinen kokonaistilanne.
- Linkkianalyysi. Nykyisen linkkiprofiilin auditointi ja uusien linkitysmahdollisuuksien kartoitusta.
- Kilpailija-analyysi.
- Sisältöanalyysi.
- Google Business Profile.
- Schema.org mikrodatan hyödyntäminen.
- Sivuston latausnopeuksien analysointi.
- Sivuston sisällöllisen arkkitehtuurin analysointi.
- Mobiiliystävällisyys.
- Domainiin ja palvelimeen liittyvien tekijöiden tarkistaminen, kuten https-asiat ja uudelleenohjaukset.
- Sivuston analysoinnissa käytetään avuksi markkinoiden mielestäni parhaita hakukoneoptimointi-ohjelmistoja, kuten: Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog, Google Search Console, Google Analytics.

Lisäksi voin antaa näkemystä sivuston muistakin osa-alueista, kuten:
- Konversiotason optimointi. Miten nettisivut saadaan tuottamaan enemmän liidejä ja/tai myyntiä.
- Käytettävyys ja ulkoasu.
- Copy.
- Liiketoimintamalli.
- Analytiikan hyödyntäminen.
- Some-kanavien hyödyntäminen ja muut hyödynnetyt verkkomarkkinointi-kanavat. Olen tehnyt esimerkiksi Google Ads-kampanjoiden auditointeja. Jos olet ulkoistanut Ads-mainonnan kolmannelle osapuolelle, niin pitäisikö jonkun puolueettoman asiantuntijan tsekata, että siellä oikeasti tehdään oikeita asioita oikealla tavalla? Tai kaipaatko optimointivinkkejä itse ylläpitämääsi Ads-kampanjaan?

SEO-analyysistä SEO-strategiaan
SEO-analyysi luo pohjan hakukoneoptimointistrategian tekemiselle. Jokainen nettisivusto on erilainen ja kehitystarpeet ovat erilaiset. Siksi hakukoneoptimointia ei kannata tehdä "bulkkina" kaikille samalla kaavalla, vaan jokainen sivusto vaatii oman SEO-strategian, jotta hakukoneoptimointi voidaan kohdentaa niiden asioiden tekemiseen, joka tuo juuri kyseiselle sivustolle eniten oikeanlaista kävijäliikennettä.

Hakukoneoptimoinnissa tavoitteena ei pitäisi olla että "tehdään jotain SEO-juttuja". Eikä tavoitteen yleensä pidä olla edes kävijäliikenteen määrän kasvattaminen. Tavoitteen pitäisi olla oikeanlaisen kävijäliikenteen kasvattaminen - yritysmaailmassa siis yleensä nimenomaan sellaisten kävijöiden lisääminen sivustolla, jotka johtavat mahdollisimman todennäköisesti myös kaupantekoon.

Paljonko SEO-analyysi maksaa?
Analyysin hinta riippuu tietysti työmäärästä ja työmäärä riippuu pitkälti sivustosta, sen laajuudesta ja esimerkiksi kieliversioiden määrästä. Työmäärään vaikuttaa myös se, että kuinka syvälliselle analyysille on tarvetta. Eli ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin!

Kysy lisää SEO-analyysin tekemisestä:

Soita 045-6723499 tai laita sähköpostia vesa@eluotsi.fi

Strategista hakukoneoptimointia ja näkyvyyden kasvatusta

Teen strategista hakukoneoptimointia ja siihen liittyviä asioita tähdäten asiakasyrityksen myynnin kasvuun. Apuna tiimissäni on tarvittaessa 2 työntekijää, jotka tekevät suorittavia työtehtäviä, kuten sisällöntuotantoa.
Decorative shape icon

Hakukoneoptimointi

Sivustosi hakukoneoptimointi pitää tehdä paremmin kuin kilpailijasi tekevät sen. Meillä on huippuosaaminen, parhaat työkalut ja toimivat metodit.

01

Hakukonemainonta

Hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa hakukoneoptimoinnin lisäksi myös maksetulla Google-mainonnalla.
Lue miten me teemme sen paremmin kuin moni muu.
Decorative shape icon

02

Decorative shape icon

Sisällöntuotanto

Teemme tekälyavusteisesti datalähtöistä hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa - kustannustehokasta hyvin rankkautuvaa sisältöä laadusta tinkimättä.

03

Linkkien hankinta

Linkkien hankinta on yksi keskeinen hakukoneoptimoinnin osa-alue, jonka moni jättää tekemättä tai tekee sitä väärin. Me hoidamme myös sen kunnolla, oikein, läpinäkyvästi ja siten, että se tuo tuloksia.
Decorative shape icon

04

Osaamista

Tekemistä  

Ota yhteyttä

Tuloksia