Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokauppojen liikevaihdosta hyvin usein suurin osa tulee orgaanisen hakukoneliikenteen kautta. Hakukonenäkyvyyttä parantamalla onkin mahdollista kasvattaa verkkokaupan myyntiä hyvin kustannustehokkaasti.

Teen hakukoneoptimointia paljon myös yritysten perus-nettisivuille, mutta olen erikoistunut myös erityisesti verkkokauppojen hakukoneoptimointiin. Verkkokaupan SEO on ihan oma juttunsa ja edellyttää monien osa-alueiden huomioimista, joita ei esimerkiksi normaalin WordPress-sivuston optimoinnin kanssa tule koskaan vastaan. Verkkokauppaosaamista, -kokemusta ja -näkemystä minulta löytyy SEO:n lisäksi myös itse verkkokauppiaana toimimisesta ja verkkokauppaohjelmisto-yrityksen vetämisestä. ProsperCart Oy oli edellinen yritykseni, jonka liiketoiminnan myin 2016.

Miten verkkokaupan SEO eroaa muusta hakukoneoptimoinnista?

Tässä esimerkkinä muutamia tärkeitä osa-alueita:
- Kategorisointi ja sivuston sisällöllinen arkkitehtuuri
: Mitä isompi verkkokauppa, sitä tärkeämpää on sisällön rakenteen huolellinen suunnittelu. Sisällön rakenteessa tulee huomioida monia seikkoja - avainsanatutkimus on tärkeä olla pohjadatana, mutta toki käytettävyyteen liittyvät seikat ovat vähintään yhtä tärkeitä. Kategoriasivut ts. tuote-osastosivut ovat usein tärkeiden ison hakuvolyymin hakusanojen laskeutumissivuja.
- Tuotesivujen optimointi: Voit halutessasi lukea kirjoittamani artikkelin verkkokaupan tuotesivujen hakukoneoptimoinnista.
- Rakenteellinen schema-data: Tuotetiedot on tärkeä tarjota hakukoneille myös rakenteellisessa muodossa.
- Tuotearvostelut ja social proof.
- Käytettävyys ja konversio-optimointi: Konversiotason parantaminen on toki eri asia kuin SEO, mutta samaan lopputulokseen siinäkin tähdätään - myynnin kasvattamiseen.
- Tekninen hakukoneoptimointi: Verkkokauppojen kanssa tulee usein ihan erilaisia teknisen SEOn ongelmia vastaan kuin perus nettisivuilla. Teknisen SEO:n ongelmat helposti kertautuvat isolla sivustolla ja yksittäisten merkittävien ongelmien korjaaminen voi saada jopa koko sivuston laajuisesti hakukonenäkyvyyden tuntuvaan nousuun.
- Latausnopeuksien optimointi: Monien verkkokauppa-alustojen kanssa tämä on hyvin monitahoinen haaste.

Tämän ei ollut tarkoitus olla kattava lista. Muutamia muita mainitakseni: sesonkien ja kampanjoiden huomioiminen, data-analyysi, kilpailijaseuranta, mobiilioptimointi, mahdollisen myymälän paikallinen SEO jne.

Miksi eLuotsin Vesa Nippala on hyvä valinta erityisesti verkkokaupan hakukoneoptimointiin?

- Olen hakukoneoptimoinnin ja verkkoliiketoiminnan huippuosaaja. Monipuolinen ja syvällinen SEO-osaaminen.
- Saan jatkuvasti hyviä tuloksia aikaan asiakkailleni. Asiakassuhteet ovat siksi pitkäkestoisia ja asiakkaat tyytyväisiä.
- Otan kerrallaan vain sen verran asiakkaita mitä pystyn hoitamaan kunnolla. Kalenteri on monesti buukattu täyteen "toistaiseksi eteenpäin".
- Minuun saa hyvin yhteyden ja olen myös itse aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin päin.
- Minulla on poikkeuksellisen laaja-alainen osaaminen ja näkemys: en ole pelkkä SEO-osaaja.
- Olen ollut yrittäjä vuodesta 2004 lähtien ja olen urani aikana ollut kehittämässä satojen suomalaisten verkkokauppojen liiketoimintaa.
- Laskutus on 100% läpinäkyvää ja perustuu tehdyn työn määrään. Ei mitään mystisiä ilmalla täytettyjä paketteja.
- Käytössäni on alan parhaat SEO-ohjelmistot, jotka tuovat todella paljon lisäarvoa tekemiseeni. Käytän pelkästään omassa käytössäni oleviin SEO-ohjelmistoihin keskimäärin noin 1000 euroa kuukaudessa. En säästele, koska haluan maksimoida asiakkaille tuotetun lisäarvon kaikin mahdollisin tavoin.
- Lue lisää sivulta Vesa Nippala

Referenssejä verkkokaupan hakukoneoptimoinnista:

- PirkanKello.fi verkkokaupan SEO ja Google Ads - Liikevaihdon kasvu 50 % vuodessa ja seuraavana vuonna 44 % lisää.
- Andreasen.fi verkkokaupan SEO ja Google Ads - Liikevaihdon kasvu 36 % vuodessa ja seuraavana vuonna 28 % lisää.
- Kuusnelonen.fi mainoslahja-verkkokaupan SEO - "Olemme saaneet nähdä voimakasta orgaanisen liikenteen kasvua kaupassamme. Suosittelemme lämpimästi eLuotsin henkilökohtaista ja laadukasta palvelua."
- Tuppukaluste.fi huonekalu-verkkokaupan SEO - "Vesan ammattitaitoisen ja tehokkaan työskentelyn ansiosta verkkokaupan orgaaninen liikenne on kasvanut merkittävästi ja useita verkkokaupan epäkohtia on saatu korjattua."
- Otoplug.fi verkkokaupan SEO - "Vesa Nippala on tehnyt meille hakukoneoptimointia kustannustehokkaasti ja todella hyvin tuloksin."

Haluatko tarjouksen verkkokaupan hakukoneoptimoinnista? Ota yhteyttä: vesa@eluotsi.fi / 045-6723499.

Hakukoneoptimointi-prosessi yksinkertaistettuna

Process Card Icon

Pohjatyöt

Hakusanatutkimus, sivuston SEO-analyysi ja asiakkaan liiketoimintaan tutustuminen luovat lähtökohdan.
Process Card Icon

Strategia

Pohjatöiden jälkeen voidaan luoda strategia - mitä kannattaa tehdä, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset käytettävillä olevilla resursseilla.
Process Card Icon

Optimointi

Varsinaiset suorittavat työt - sivujen ja sisältöjen kehittäminen vaiheittain. Tekninen optiointi. Sisällöntuotanto. Linkkien hankinta. Jne.
Process Card Icon

Seuranta & iterointi

Tulosten seuranta. Optimointi, testaus, seuranta -kaavaa toistetaan. Valmista ei tule, koska aina voidaan saada lisää tuloksia.

Strategista hakukoneoptimointia ja näkyvyyden kasvatusta

Teen strategista hakukoneoptimointia ja siihen liittyviä asioita tähdäten asiakasyrityksen myynnin kasvuun. Apuna tiimissäni on tarvittaessa 2 työntekijää, jotka tekevät suorittavia työtehtäviä, kuten sisällöntuotantoa.
Decorative shape icon

Hakukoneoptimointi

Sivustosi hakukoneoptimointi pitää tehdä paremmin kuin kilpailijasi tekevät sen. Meillä on huippuosaaminen, parhaat työkalut ja toimivat metodit.

01

Hakukonemainonta

Hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa hakukoneoptimoinnin lisäksi myös maksetulla Google-mainonnalla.
Lue miten me teemme sen paremmin kuin moni muu.
Decorative shape icon

02

Decorative shape icon

Sisällöntuotanto

Teemme tekälyavusteisesti datalähtöistä hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa - kustannustehokasta hyvin rankkautuvaa sisältöä laadusta tinkimättä.

03

Linkkien hankinta

Linkkien hankinta on yksi keskeinen hakukoneoptimoinnin osa-alue, jonka moni jättää tekemättä tai tekee sitä väärin. Me hoidamme myös sen kunnolla, oikein, läpinäkyvästi ja siten, että se tuo tuloksia.
Decorative shape icon

04

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa monta sataa eri asiaa. Hakukoneoptimointi on siis paljon enemmäin kuin vain meta-tietojen kirjoittamista. Hakukoneoptimointi jakautuu karkeasti seuraavin osa-alueisiin:

SEO-analyysi

Hakukoneoptimointi-yhteistyön alussa työt alkavat SEO-analyysillä, eli nykytilanteen kokonaisvaltaisella kartoituksella. Avainsanatutkimus on osa SEO-analyysiä, samoin teknisen hakukoneoptimoinnin nykytilanteen kartoitus, sisällöllisen arkkitehtuuri analyysi, backlinkkianalyysi ja kilpailija-analyysi. SEO-analyysin tuotoksena syntyy tehtävälista hakukoneoptimoinnin kiireellisimmistä asioista ja sen pohjalta luodaan SEO-strategia.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksessa kartoitetaan liiketoiminnan kannalta tärkeät hakusanat. Avainsanatutkimus käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja priorisoidaan tärkeimmät hakulauseet ja karsitaan epärelevantit. Avainsanatutkimus on toimintaa ohjaava lähtökohta SEOn tekemiselle. Avainsanatutkimuksen hakusanat laitetaan seurantaan ja niillä näkyminen on yksi keskeinen mittari, jolla hakukoneoptimoinnin tuloksia seurataan. Asiakas saa kuukausittain raportin tilanteen edistymisestä.

Tekinen hakukoneoptimointi

Teknisellä hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston hakukonenäkyvyyteen liittyviin teknisiin asioihin liittyvien tekijöiden korjaamista ja kehittämistä. On aivan tavallista, että isojenkin firmojen nettisivustoilla voi olla ihan perustavaa laatua olevia merkittäviä ongelmia teknisessä hakukoneoptimoinnissa. Näiden ongelmien korjaaminen saa monesti nopeastikin aikaan tuntuvia parannuksia hakukonenäkyvyyteen. Tein hakukoneoptimointi-analyysin eräälle noin 2 miljoonan liikevaihtoa tekevälle yritykselle. Raportin pohjalta alettiin korjata teknisen hakukoneoptimoinnin asioita – tärkeimmiksi priorisoimiani asioita ensimmäisenä. Jo muutamassa kuukaudessa hakukonenäkyvyys nousi rajusti – sen seurauksena myös sivuston orgaaninen kävijäliikenne. Jo kuukauden kuluttua isoimmista muutoksisa orgaanisen haun kautta tuli 40 %  enemmän kävijöitä kuin parhaimpana kuukautena ennen tätä! Tämä kuvastaa hyvin teknisen hakukoneoptimoinnin tärkeyttä. Aina näin isoja tuloksia ei toki tule näin nopeasti. Aina teknisen optimoinnin puolella ei ole mitään tärkeitä kehitystarpeita. Se millaisia tuloksia tulee ja kuinka nopeasti, riippuu tietysti hyvin paljon lähtötilanteesta.

Sisältöjen optimointi ja kehittäminen

Olemassaolevien sisältöjen optimointi ja kehittäminen on iso ja keskeinen osa-alue, jota tehdään säännöllisesti, jatkuvasti ja iteratiivisesti.  

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Uusien sisältöjen tuottamista. Datalähtöisen hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon lähtökohtana on avainsanatutkimus. Tehdään laadukasta sisältöä kohdehakulauseisiin kohdennettuna. Sisällöntuotanto voi tapahtua asiakkaan, eLuotsin sisällöntuottajan tai kolmannen osapuole toimesta. Uusien sisältöjen SEO-optimoinnit tehdään eLuotsilla.

Linkkien hankinta

Verkkotunnuksen auktoriteetti hakukoneiden silmissä määräytyy sen mukaan kuinka paljon siihen tulee linkityksiä muilta sivustoilta – ja mm kuinka korkean auktoriteetin sivustoilta. Auktoriteetti vaikuttaa suoraan hakukonenäkyvyyteen. Googlen ohjeistus on, että linkkejä ei pitäisi hankkia rahalla. Linkkien hankinta on monen mielestä SEOn haastavin osa-alue. Näistä syistä moni SEO-firma jättää linkkien hankinnan kokonaan tekemättä tai hoitaa sen oman huonolaatuisen linkkiverkoston kautta - tai muulla tavalla väärin. Me ei. Käytännössä linkkien merkitys hakukonenäkyvyydelle on sitä isompi mitä enemmän kyseisellä toimialalla on kilpailua orgaanisista hakutuloksista. Me hoidetaan linkkien hankinta täysin avoimesti ja meiltä tulee raportti hankituista linkeistä. Hankimme linkkejä vain kunnollisilta sivustoilta, joilla on riittävä auktoriteetti ja jotka löytyvät Googlesta. Pyrimme hankkimaan mahdollisimman pysyviä linkkejä, jotta niiden vaikutus olisi pitkäkestoinen ja saadaan aikaan kumulatiivista kasvua.
Olemme tehneet jo kauan linkkien hankintaa. Mittaamme myös jatkuvasti linkkienhankinnan tuloksia ja siksi meillä on hyvä tuntuma siihen, että mikä toimii ja mikä ei.

Jatkuva seuranta, mittaaminen ja analysointi

Meillä hakukoneoptimointi ei ole epämääräistä huiskimista sinne tänne, vaan tarkkaan mietittyä suunniteltua tekemistä. Mittaamme tehtyjen asioiden vaikutusta näkyvyyteen ja tulosten pohjalta teemme tarvittaessa jatko-optimointeja. Seuraamme jatkuvasti sivuston eheyttä teknisen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Mittaamme latausnopeuksia säännöllisesti. Teemme säännöllisesti sisältöanalyysejä eri näkökulmista ja etsimme uusia hyviä optimointikohteita. Ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna, seuranta, mittaaminen ja jatkuva analysointi ja analyysien pohjalta tehtävät jatko-optimoinnit ovat keskeinen osa iteratiivista pitkäjänteistä hakukoneoptimointia.
Tekninen hakukoneoptimointi on erittäin tärkeä vaihe, jossa luodaan puitteet hakukoneoptimoinnille. Tähän liittyy paljon erilaisia osakokonaisuuksia, kuten esimerkiksi:
- Sivuston rakenne ja sisällöllinen arkkitehtuuri
- Sivujen latausnopeudet ja käytettävyyteen liittyvät asiat
- Indeksoitavuuteen liittyvät asiat
- Rakenteellisen schema-datan hyödyntäminen

Osaamista

Tekemistä  

Ota yhteyttä

Tuloksia