Sisällöntuotanto & SEO

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Laadukkaan asiakkaita kiinnostavan sisällön tuotanto on yksi hakukonenäkyvyyden kasvattamisen kulmakivistä. Monet asiakkaamme haluavat ostaa meiltä aluksi pelkän hakukoneoptimoinnin sillä ajatuksella, että hoitavat uusien sisältöjen tuotannon. Usein kuitenkin arjen realiteetit ovat sellaiset, ettei asiakkaallamme ole osaamista tai aikaa tuottaa ainakaan tarpeeksi sisältöjä: silloin on hyvä ulkoistaa ainakin osa sisältöjen tuotannosta. eLuotsilla hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto kulkevat käsi kädessä. Sisällöntuotantoa ei kuitenkaan ole pakko ulkoistaa eLuotsille. Sisältöjen tuotanto voidaan tehdä joko asiakasyrityksessä tai kolmannen osapuolen toimesta, mutta joka tapauksessa se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä eLuotsin SEO-osaajan, Vesan kanssa.

SEO-lähtöisen sisällöntuotannon hyödyt

Miksi uusien sisältöjen tuotantoa pitäisi tehdä säännöllisesti? Sisällöntuotannolla on monia hyötyjä:

  • Uusien sisältöjen avulla voidaan rankkautua hakukoneissa entistä paremmin ja aina vaan uusilla hakusanoilla. Google arvostaa laadukasta sisältöä ja sivustoja, joiden sisältö päivittyy säännöllisesti.
  • Laadukkaat sisällöt parantavat luotettavuutta, palvelevat asiakkaita ja auttavat rakentamaan suhdetta asiakkaaseen.
  • Jatkuva ajattomien sisältöjen tuotanto tuo tuloksia kumulatiivisesti. Vanhat artikkelit tuovat usein vielä vuosienkin päästä joka kuukausi paljon kävijöitä sivuille. Tuottamalla jatkuvasti uusia sisältöjä saadaan kuukausittainen kävijämäärä kasvamaan jatkuvasti.
  • Mielenkiintoiset sisällöt on hyvä tapa saada kävijäliikennettä sosiaalisen median kanavista. Jotkut aiheet ovat sellaisia, että niitä ei käytännössä kukaan Googlaa, mutta otsikon somessa nähtyään moni klikkaa itsensä artikkeliin. Ihmisiä ei todennäköisesti kiinnosta nähdä yrityksen some-feedissä mainoksia yrityksen tuotteista tai palveluista – mutta linkit asiakasta kiinnostaviin artikkeleihin sen sijaan saavat hyvin liikennettä. Ja sieltä artikkelista voi asiakas sitten päätyäkin tuotesivulle…
  • Uudet sisältösivut ovat hyvää sisältöä myös asiakkaille lähteviin uutiskirjeisiin. Jos uutiskirjeet on aina vaan täynnä tuotteita ja tarjouksia, niin asiakkaat väsyvät uutiskirjeen tilaukseen. Mutta jos uutiskirjeissä on aina myös jotain asiakasta hyödyttävää tai kiinnostavaa sisältöä – muutakin kuin pelkkää mainosviestiä – niin asiakas paljon todennäköisemmin lukee jatkossakin lähettämiäsi uutiskirjeitä.

Dataan perustuva tekoälyavusteinen sisällöntuotanto

Me emme tuota sisältöjä pelkästään sisällön tuottamisen ilosta. Teksti itsessään ei ole itseisarvo. Tavoitteenamme on aina saada tuloksia: lisää kävijöitä sivuille, enemmän liidejä ja myyntiä. Jotta uusilla sisällöillä saadaan maksimaaliset tulokset, täytyy sisällöntuotannon perustua dataan. Aina ennen uuden sisältösivun tuottamista teemme kyseiseen aiheeseen liittyvän hakusanatutkimuksen, jolla selvitetään mitä hakusanoilla kannattaa pyrkiä pääsemään hakutuloksissa kärkeen.

Hyönnämme sisällöntuotannossa tekoälyä. Tekoälyn avulla sisällöntuotanto onnistuu huomattavasti aiempaa kustannusteokkaammin. Emme kuitenkaan koskaan käytä suoraan tekoälyn tuottamia sisältöjä, vaan kaikki tekstit editoidaan ihmisen toimesta.

Hyviä tuloksia SEO-lähtöisellä sisällöntuotannolla

Saamme jatkuvasti hyviä tuloksia dataan perustuvan sisällöntuotannon avulla. Esimerkiksi yhdelle asiakkaalle löysin hakusanatutkimuksella muutamia long-tail hakulausekkeita – hakusanayhdistelmistä, joilla tehdään vielä merkittävä määrä hakuja ja sellaisia hakusanoja, joissa käyttäjä on selvästi etsimässä ratkaisua, johon asiakkaallani on tuote ratkaisuna. Asiakkaallani eikä juurikaan kellään kilpailijallakaan ollut kyseisestä tarkasta aiheesta sisältöä sivuillaan. Tuotimme sisältösivut näitä tarkkoja hakulausekkeita vastaavilla sisällöillä – sisällöllä, joka ohjaa käyttäjät suoraan asiakasyrityksemme ostoputkeen. Uudet sivut rankkautuivat monilla relevanteilla hakusanoilla hyvin pian sijoille 1-3 ja ne tuovat nyt joka kuukausi kävijöitä – ja juuri niitä relevantteja ostoaikeissa olevia kävijöitä.

Sisältöanalyysi ja sisältöstrategian luominen

Autamme tarvittaessa myös suuren kuvan piirtämisessä. Luodaan aluksi sisältöstrategia, sovitaan sisältömarkkinoinnin tavoitteet ja suunnitellaan millaisia sisältöjä aletaan tuottamaan ja millä aikataululla. Sitten vaan jalkautetaan suunnitelmat ja seurataan tuloksia. Tulosten takiahan tätä tehdään.

Yhteistyön alkuvaiheessa olisi hyvä tehdä myös toimialakohtainen analyysi ja scoutata, että minkälaisilla sisällöillä kilpailijat saavat eniten kävijäliikennettä sivuilleen. Aina pyörää ei tarvitse keksiä kokonaan uudestaan. Joskus on viisaampaa ja helpompaa tutkia mitä muut ovat tehneet oikein, toteuttaa kilpailijoiden parhaat ideat heitä paremmin ja poimia sen jälkeen tulokset.

Sisällöntuotannon prosessi yksinkertaistettuna

Process Card Icon

Sisältösuunnitelma

Liiketoiminnan tavoitteisiin ja avaisanatutkimuksen dataan perustuva sisältösuunnitelma.

Sisällöntuotanto

Suunnitelman mukainen sisältöjen luominen. Sisällön rakenteen suunnittelussa otetaan lähtökohdaksi mm kohdehakusanat ja niiden user intent.

Sisältöjen kirjoittaminen voi tapahtua eLuotsin, asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta - ihan miten sovitaan.
Process Card Icon

Julkaiseminen

Kun asiakas on tarkastanut sisällöt ja Vesa tehnyt niihin SEO-optimoinnit, ne julkaistaan.
Process Card Icon

Seuranta & iterointi

Tulosten seuranta. Kohdehakusanojen hakukone-rankingien seuranta ja tarvittaessa sivun sisällön jatkokehitys.

Hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon prosessi

Me teemme sisällöntuotantoa eri tavalla kuin sitä tehdään monessa muussa yrityksessä. Lähtökohtamme on erilainen. Meillä sisältöjen suunnittelu perustuu dataan. Sisältöjen tekeminen ei ole itseisarvo emmekä me ajattele, että kunhan jotain sisältöjä tuotetaan, niin sitten saadaan tuloksia. Ei se niin mene. Tavoitteemme on saada sisällöt toimimaan magneetteina, joilla sivuille saadaan orgaanisia kävijöitä hakukoneista yhä uusilla hakusanoilla. Näin meillä eLuotsissa hoidetaan hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa:

1. Tavoitteiden asettaminen

Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan tavoitteet, jotka sisällöntuotannolla halutaan saavuttaa, esimerkiksi tietyn tyyppisiä liidejä, mahdollisimman paljon orgaanisia kävijöitä, mielenkiintoista somesisältöä jne. Tässä vaiheessa on tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, liiketoimintamalleja, asiakkaita ja asiakkaan käyttäytymistä. Samalla sovitaan, kuinka usein uusia sisältöjä julkaistaan, ja ainakin alustavasti myös se, missä niitä julkaistaan: omilla sivuilla, uutiskirjeissä, yhteistyökumppaneiden sivustoilla tai muilla nettisivustoilla.

2. Sisältösuunnitelma – aiheiden valinta – avainsanatutkimus, content gap -analyysi, jne.

Kun asiakkaan kanssa on sovittu julkaisuaikataulu ja sisällöntuotannon tavoitteet, on aika suunnitella sisältöjen aiheet ja teemat. Meillä sisällöntuotanto perustuu yleensä dataan: etsimme aiheet, joilla on parhaat mahdollisuudet saada paljon orgaanista liikennettä. Sisällön tuottaminen ei ole itseisarvo, vaan se mitä sillä saadaan aikaan. Sisällöillä ei saa mitään aikaan, jos niitä ei lue kukaan. Sisältösuunnitelman tekemiseen liittyy meillä olennaisesti avainsanatutkimus ja tapauksesta riippuen mahdollisesti myös content gap -analyysi.

Avainsanatutkimus
Avainsanatutkimuksella viitataan usein yleiseen koko nettisivustoa koskevaan relevanttien avainsanojen kartoittamiseen, joita halutaan ensisijaisesti lähteä hakukoneoptimoimaan. Tässä sisällöntuotannon yhteydessä tarkoitamme avainsanatutkimuksella sitä, että kartoitetaan sellaisia relevantteja ”pitkän hännän” hakulausekkeita, joilla sivut eivät vielä rankkaudu, mutta joilla tehdään paljon Google-hakuja. Tällä menetelmällä olemme saaneet todella hyviä tuloksia: sivustot, jotka ovat aiemmin rankkautuneet vain ”yleisillä” hakusanoilla, rankkautuvat nyt hakutuloksissa sijoilla 1-3 myös sellaisilla tarkemmilla hakulausekkeilla, joilla googlettavat ovat todennäköisesti paljon lähempänä ostopäätöstä kuin yleisillä hakusanoilla googlaavat. Kuulostaa hyvältä? Sitä se on, ja siksi me olemme tästä niin innoissamme!

Content Gap -analyysi
En tiedä onko tälle suomenkielistä termiä olemassa ja ”sisällön rako analyysi” kuulostaa suomeksi niin pöljältä, että käytettäneen nyt tuota englanninkielistä termiä. Selitän nyt kuitenkin mitä se tarkoittaa. Sisällön teemoja suunnitellessa on monesti hyvä vakoilla, mitkä avainsanat ovat kilpailevilla nettisivuilla sellaisia, jotka tuovat paljon orgaanisia kävijöitä kilpailijoiden sivuille, mutta joilla omat sivut eivät rankkaudu lainkaan. Content Gap -analyysin avulla löytyy usein hyviä aiheita, joista kannattaa tuottaa sisältöä. Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan – helpommalla usein pääsee, kun vakoilee missä muut ovat onnistuneet ja sitten apinoi heitä. Totta kai tässä on se haaste, että kun kilpailijalla on samasta aiheesta jo hyvin rankkautuva sivu olemassa, niin itse täytyy silloin tuottaa samasta aiheesta parempaa sisältöä, jotta se saadaan rankkautumaan korkeammalle hakutuloksissa. Laadukkaan sisällön tuotannossa kilpailijan päihittäminen onnistuu usein vain jättämällä sisällöntuotanto ammattilaisten tehtäväksi – eli meille!

3. Sisällön rakenteen suunnittelu

Kun on päätetty millä avainsanalla halutaan rankkautua, täytyy miettiä, mikä on käyttäjän tarkoitus (user intent), kun hän kirjoittaa kyseisen hakusanan Googleen. Millaista tietoa hän etsii? Siihen vastaaminen täytyy olla keskiössä, kun suunnitellaan sisällön rakennetta. Sisällön rakenteessa on syytä muistaa myös asiakasyrityksemme liiketoiminta tavoitteineen. Miten sisältö saadaan tukemaan myyntiä, liidien hankintaa tai muuten liiketoimintaa?

4. Sisällöntuotanto

Tässä vaiheessa sisällöntuottajalla on selvät sävelet siitä, minkälainen sivu hänen halutaan tuottavan. Sisällöntuottaja huolehtii tiedonhankinnasta artikkelin pohjaksi esimerkiksi asiakkaalta saaduista dokumenteista, internetistä aihetta tutkimalla tai haastattelemalla asiakasyrityksen työntekijää tai loppuasiakasta. Tekstin tuottamisen lisäksi voimme hoitaa artikkeliin sopivan kuvamateriaalin hankinnan kuvapankista tai organisoida valokuvaajan ottamaan tarvittavat kuvat (lisähintaan toki). Sisällöntuotantovaiheen lopputuotoksena on valmis oikoluettu teksti kuvineen.

5. Tekstin hyväksyttäminen asiakkaalla

Meillä on asiakkaita hyvin monenlaisilta toimialoilta, eikä sisällöntuottaja voi olla aiheeseen liittyvältä asiantuntemukseltaan samalla tasolla kuin esimerkiksi asianajaja, verisuonikirurgian erikoislääkäri tai diplomi-insinööri. Siksi tekstin asiasisältö on yleensä hyvä tarkistuttaa varmuuden vuoksi vielä asiakkaalla ennen julkaisua. Mutta mm. kaikkien edellä mainittujen ammattikuntien edustajille olemme tuottaneet asiantuntijasisältöjä ja asiakkaamme ovat olleet tosi tyytyväisiä tuottamiimme sisältöihin. Eli jos ajattelet, että kukaan muu kuin yrityksesi työntekijä ei pysty tuottamaan sisältöä toimialastanne tai tuotteistanne, voit olla hyvin väärässä. Salaisuus piilee sisällön suunnittelussa ja tiedonhankinnassa. Jos epäilet, että emme pysty tuottamaan sisältöä teidän sivuillenne, niin ota yhteyttä. Ideoidaan yhdessä, miten voisimme teitä auttaa. Asiantuntijayrityksissä aika on usein kortilla, joten sisällöntuotanto on hyvä ulkoistaa, jotta voitte keskittyä tekemään sitä mitä parhaiten osaatte.

6. Sisällön julkaiseminen

Hoidamme tietysti myös sisältöjen julkaisun nettisivuillanne tai yhteydenpidon sen sivuston ylläpidon kanssa, johon sisältö on tulossa. Sisällön julkaisemisen yhteydessä hakukoneoptimointi-eksperttimme tekee vielä viimeiset silaukset sivun metatietoihin ja muihin hakukoneoptimointiin liittyviin asioihin.Olemme tehneet jo kauan linkkien hankintaa. Mittaamme myös jatkuvasti linkkienhankinnan tuloksia ja siksi meillä on hyvä tuntuma siihen, että mikä toimii ja mikä ei.

7. Seurataan tuloksia ja tehdään tarvittaess jatkokehitystä

Julkaisun jälkeen laitetaan relevantit hakulausekkeet seurantaan ja katsotaan mitä alkaa tapahtua. Tämän jälkeen tehdään tarvittaessa sisällön optimointia ja testataan niiden vaikutuksia - ja näitä voidaan iteroida tarvittaessa useita kertoja.

eLuotsin Sisällöntuottaja: Katariina Kallioniemi

Katariina hoitaa sisällöntuotannon ja osallistuu myös sisällön rakenteen suunnitteluun.

"Olen Katariina Kallioniemi Kangasalta. Olen koulutukseltani Huk, pääaineeni on suomen kieli. Opintoihin on sisältynyt mm. suomen kielen rakenteisiin, historiaan ja merkityksiin perehtymistä. Opinnoissani olen saanut kehittää juuri niitä asioita, joita sisällöntuottamisessa tarvitaan: kirjoitus- ja tiedonhakutaitoja.Kirjoittaminen on intohimoni ja olen kiinnostunut laajasti maailman asioista. Sisällöntuottajan työssä parasta onkin se, että saa tutustua moniin aiheisiin ja kirjoittaa niistä erilaisia tekstejä.Olen kahden lapsen äiti. Vapaa-aikani käytän lukemiseen ja käsitöiden tekemiseen."

Strategista hakukoneoptimointia ja näkyvyyden kasvatusta

Teen strategista hakukoneoptimointia ja siihen liittyviä asioita tähdäten asiakasyrityksen myynnin kasvuun. Apuna tiimissäni on tarvittaessa 2 työntekijää, jotka tekevät suorittavia työtehtäviä, kuten sisällöntuotantoa.
Decorative shape icon

Hakukoneoptimointi

Sivustosi hakukoneoptimointi pitää tehdä paremmin kuin kilpailijasi tekevät sen. Meillä on huippuosaaminen, parhaat työkalut ja toimivat metodit.

01

Hakukonemainonta

Hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa hakukoneoptimoinnin lisäksi myös maksetulla Google-mainonnalla.
Lue miten me teemme sen paremmin kuin moni muu.
Decorative shape icon

02

Decorative shape icon

Sisällöntuotanto

Teemme tekälyavusteisesti datalähtöistä hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa - kustannustehokasta hyvin rankkautuvaa sisältöä laadusta tinkimättä.

03

Linkkien hankinta

Linkkien hankinta on yksi keskeinen hakukoneoptimoinnin osa-alue, jonka moni jättää tekemättä tai tekee sitä väärin. Me hoidamme myös sen kunnolla, oikein, läpinäkyvästi ja siten, että se tuo tuloksia.
Decorative shape icon

04

Osaamista

Tekemistä  

Ota yhteyttä

Tuloksia