Tietosuojaseloste - eLuotsi Finland Oy

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: eLuotsi Finland Oy

Y-tunnus: 2828849-9

Osoite:  Ihanakatu 13 A 3, 33100 Tampere

Puhelinnumero: 045 6723499

Sähköpostiosoite: vesa@eluotsi.fi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: eLuotsi Finland Oy

Nimi: Vesa Nippala

Y-tunnus: 2828849-9

Osoite:  Ihanakatu 13 A 3, 33100 Tampere

Puhelinnumero: 045 6723499

Sähköpostiosoite: vesa@eluotsi.fi

 

 1. Tietosuojavastaava

Yritys: eLuotsi Finland Oy

Nimi: Vesa Nippala

Y-tunnus: 2828849-9

Osoite:  Ihanakatu 13 A 3, 33100 Tampere

Puhelinnumero: 045 6723499

Sähköpostiosoite: vesa@eluotsi.fi

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Sivujen kommentointiin rekisteröitymisen tietoja käytetään käyttäjän tunnistamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Uutiskirjeen tilaajien tietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköpostiosoite.

Yhteydenottolomakkeiden kautta lähetettyjä tietoja ei tallenneta rekisteriin, vaan ne tiedot välitetään sähköpostilla eLuotsille.

 

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.