Linkkien merkitys hakukoneoptimoinnissa | SEO-opas

Linkkien merkitys hakukoneoptimoinnissa

Show all

LinkitLinkit ovat todella tärkeä osa hakukoneoptimointia. Sanoisin, että hakukonenäkyvyyden kannalta kaksi keskeisintä tekijää ovat sisältö ja linkit. Kun sivusto linkittää toiselle sivustolle, se samalla tavallaan “äänestää”, että “täältä löytyy laadukasta ja luotettavaa tietoa”. Näin hakukoneet asian näkevät. Se, kuinka paljon sivustolle tulee linkkejä ja millaisilta sivuilta, määrittelee kyseisen sivuston ja sivun auktoriteettia ja luotettavuutta. 

On siis hyvä huomata, että sivustolla on oma auktoriteetti ja lisäksi myös sivuston jokaisella sivulla on myös oma auktoriteettinsa.

Seuraavaksi kerron mitkä eri linkityksiin liittyvät tekijät vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen.

Pro-tason SEO: Linkkeihin liittyvät tekijät

Linkittävien domainien määrä

Linkittävien domainien määrä on yksi tärkeimpiä tekijöitä Googlen algoritmissa. Tämä on TrustRank -arvon laskennassa epäilemättä yksi keskeisimmistä tekijöistä. Hakukoneoptimoinnin kannalta tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jos olet saanut joltain sivustolta jo hyvän linkityksen sivustoosi, olisi paljon hyödyllisempää hankkia uusia linkityksiä muilta sivustoilta kuin sen saman sivuston muilta sivuilta.

 

Linkittävien domainien lukumäärä korreloi vahvasti hakutulossijoitusten kanssa:

Linkittävien domainien lukumäärä korreloi vahvasti hakutulossijoitusten kanssa

Lähde: Ranking Factors - SEMrush Study 2.0. Ihmettelet varmaan, että miksi ykkössija on noin alhaalla verrattuna toiseen hakutulokseen? Sama ensimmäisen sijan pudotus näkyy muissakin SEMrush -Studyn käyrissä. Se johtuu brändihauista. Jos Googlaat firman nimellä, näytetään aina ensimmäisenä kyseisen yrityksen nettisivut, jos Google tunnistaa, että kyseinen brändi-hakusana liittyy kyseiseen domainiin. Siitä lisää luvussa Brändi-signaalit. Mutta brändi-hakusanalla ei tosiaan esitetä hakutulosta ”luotettavimmasta” tai ”parhaan sisällön” lähteestä, vaan relevanteimmasta lähteestä, eli brändin omat sivut. Siitä siis johtuu tuon käyrän pudotus ensimmäisen hakutuloksen osalta.

Linkittävien sivujen lukumäärä

Myös linkkien lukumäärällä on merkitystä, eli jos samaltakin sivustolta on useampia linkkejä, niin on siitä hyötyä. Suurin hyöty tosiaan kuitenkin tulee edellä mainitusta, eli linkittävien domainien lukumäärästä.

 

Eri IP-avaruuksista tulevien linkkien määrä

Saman IP-osoitteen takana voi toimia lukuisia domaineja. Hosting-palveluntarjoajilla on tyypillisesti peräkkäisiä IP-osoitteita samasta IP-avaruudesta. Eri IP-avaruuksissa sijaitsevista domaineista tulevista linkeistä voi päätellä, että linkitykset tulevat luonnollisella tavalla eri puolilta internettiä, eikä “sattumoisin” kaikki naapurista.

 

Linkin sijainti sisällössä

Sisältötekstin alkuosassa olevat linkit saanevat hiukan suuremman painoarvon kuin tekstin loppupuolella olevat linkit.

 

Linkin sijainti sivulla

Linkin sijainti sivulla on tärkeä tekijä. Yleisesti ottaen sivun sisältöosiossa olevat linkit toimivat paremmin kuin footerissa tai sivupalkissa olevat linkit. Lue lisää kohdasta kontekstuaaliset linkit.

 

Linkkiteksti ts ankkuriteksti

Linkkiteksti siirtää relevanssia kohdesivulle. Eli hakukoneen mielestä kohdesivulla on relevanttia sisältöä sillä avainsanalla. Varsinkin, jos sivulle on runsaasti linkkejä kyseisellä avainsanalla. Linkkiteksti oli aiemmin hyvin merkittävä rooli hakukoneoptimoinnissa, ennen kuin Googlen Penguin-päivitys laski merkittävästi sen merkitystä. Tämä on nykyään heikko relevanssi-signaali Googlelle, koska hakukoneoptimoijat ovat aiemmin “pelanneet” tämän kanssa niin paljon. Nykyään Google rankaisee rankingeissa sivustoja, jotka se havaitsee yrittävän manipuloida Googlen algoritmia edukseen. Eli ei kannata ylioptimoida linkkitekstejä, vaan linkkiprofiilin tulisi kokonaisuutena olla luonnollisesti muodostuneen näköinen. Linkkiteksteissä pitää olla siis diversiteettiä.

Linkkiteksteissä olisi hyvä, että osassa linkkitekstejä olisi yrityksen/brändin nimi. Tämä auttaa varsinkin uuden domainin kanssa Googlea yhdistämään brändinimen domainiin.

Aiheesta on saatavilla hyvin lisätietoa esim Andy Williamsin kirjasta “SEO 2017 & Beyond”.

 

Kuvalinkkien alt-tekstit

Kuvalinkkien alt-tekstit vastaavat tekstilinkkien linkkitekstiä. Siksi alt-tekstit on hyödyllisiä relevanssin siirtämiseksi kohdesivulle oikealla avainsanalla. Kirjoita kuitenkin alt-tekstit aina ensisijaisesti käyttäjää ajatellen.

 

Linkin ympärillä oleva teksti

Linkin ympärillä olevat sanat saattavat toimia signaaleina relevantista sisällöstä kyseisillä avainsanoilla. Esimerkiksi: "Lue asiantunteva ja kattava artikkeli Googlen personoiduista hakutuloksista täältä."

Tämän lisäksi Google saattaa osata myös tulkita linkkiä ympäröivää tekstisisältöä, että onko kyseessä positiivissävytteinen ja suositteleva teksti, vai kritisoiva ja negatiivisesti arvosteleva teksti. Positiiviset ilmaisut linkin ympärillä saattavat parantaa linkin välittämää auktoriteettia. Vastaavasti negatiiviset ilmaisut linkin yhteydessä saattavat olla haitaksi. Tosin tuo on todennäköisesti myytti. Ainakin toistaiseksi. Googlen Amit Singlah on sanonut, että "if we demoted web pages that have negative comments against them, you might not be able to find information about many elected officials, not to mention a lot of important but controversial concepts. So far we have not found an effective way to significantly improve search using sentiment analysis. Of course, we will continue trying.".

Jos linkin läheisyydessä on teksti “Sponsoreiden linkit”, “Sponsorit:”, tms, saattaa Google laskea linkin arvoa.

Moz.com artikkelissa lisää aiheesta:

How Negative Emotion Could Hurt Your Rankings

Linkittävän domainin ikä

Linkit vanhoilta domaineilta ovat todennäköisesti hyödyllisempiä kuin uusilta domaineilta tulevat linkit. Tosin tämä korrelaatio saattaa johtua myös siitä, että vanhat domainit ovat todennäköisemmin ehtineet kerätä jo domainin auktoriteettiä enemmän kuin uudet domainit.

 

Kontekstuaaliset linkit

Kontekstuaaliset linkit saavat huomattavasti suuremman auktoriteetin, kuin muunlaiset linkit.

Kontekstuaaliset linkit ovat linkkejä sisältötekstistä. Tällöin ne ovat usein myös käyttäjän mielestä kiinnostavimpia linkkejä. Sisältötekstin linkit myös liittyvät jollakin tavalla sisällön teemaan, eli kontekstiin, jolloin ne myös siirtävät kohdesivulle relevanssia.

 

Avainsana linkittävän sivun otsikossa

Kontekstuaaliset linkit siirtävät relevanssia paitsi linkkitekstillä ja linkin lähellä olevista sanoista, kuin myös linkittävän sivun titlestä.

 

Sisäisen linkin linkkiteksti

Myös sivuston sisäiset linkit siirtävät linkkitekstillä relevanssia kohdesivulle.

 

Linkin title-attribuutti

Linkin title-attribuutti on mahdollisesti relevanssi-signaali, joskin sen merkitys on hyvin vähäinen.

 

Linkittävän domainin TrustRank

Linkittävän domainin TrustRank on todella tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siihen paljonko auktoriteettiä linkin mukana siirtyy linkin kohdesivulle.

 

Linkittävän sivun auktoriteetti

Domainin auktoriteetin lisäksi myös jokaisella sivulla on oma auktoriteettinsa, joka myös vaikuttaa siihen, kuinka hyödyllinen linkki on. Eli ei ole lainkaan yhdentekevää, että miltä sivuston sivulta linkitys tulee.

Linkittävän sivun auktoriteetti on merkittävä ranking-tekijä.

 

SERP:issä kilpailevilta sivuilta tulevat linkitykset

Jos tietyn avainsanan hakutulossivulla (SERP) olevalta sivulta saat linkityksen omalle samassa SERPissä olevalle sivulle, saa linkistä erityisen hyvän buustin varsinkin tälle avainsanalle.

 

Linkittävän sivun sosiaalisen median jaot

Jos linkittävää sivua on jaettu runsaasti sosiaalisen median kanaviin, on se mahdollisesti merkki hakukoneille siitä, että myös linkille voi antaa suuremman auktoriteetin.

Google näkee julkiset some-jaot normaaleina linkkeinä - ainakin tällä hetkellä ja omien sanojensa mukaan. Ainakin Bing suhtautuu sosiaaliseen mediaan hieman eri tavalla, antaen sille todennäköisesti suurempaa painoarvoa. Tästä aiheesta lisää tämän oppaan luvussa Sosiaaliseen mediaan liittyvät tekijät.

 

Haitalliset linkitykset

Jos sivustolle on paljon linkkejä todella pienen auktoriteetin sivustoista, jotka ovat täysin eri teemoista, voi Googlen algoritmi tulkita sen linkkiverkostoksi. Linkkiverkostot on menneinä vuosina Black-hat SEO-kikkailijoiden käyttämä Googlen sääntöjen vastainen konsti, jonka käytön Google nykyään huomaa helposti ja rankaisee siitä tuntuvasti.

Inbound-linkityksiä kannattaa seurata säännöllisesti ja mahdollisesti haitallisista linkityksistä kannattaa hankkiutua eroon. Jos se ei onnistu, niin linkki kannattaa raportoida Googlen Disavow-työkalulla.

Tästä aiheesta tarkemmin tämän oppaan luvussa Black-HAT SEO, haittaohjelmat ja spam.

Googlen laatusäännöt - Linkkijärjestelyt
Googlen Disavow-työkalu, eli Linkkien hylkääminen

 

rel=Nofollow-linkit

“Nofollow” on linkille annettava määritys, joka sanoo hakukoneille, että niiden ei tule seurata tätä linkkiä. Eli linkki toimii käyttäjälle ihan kuten normaali linkki, mutta koodissa ikäänkuin sanotaan hakukoneelle, että “en äänestä tämän sivun kuitenkaan olevan välttämättä mikään hyvä”. Eli käytännössä nofollow-linkeistä ei ole aiemmin ollut mitään hyötyä hakukoneoptimoinnin kannalta. Google on kuitenkin ilmoittanut, että 1.3.2020 lähtien Googlen algorimien suhtautuminen nofollow-linkkeihin muuttui. Nyt Google käyttää nofollow-linkkejä "vinkkinä" sivujen indeksoinnissa. Eli Google saattaa nykyään seurata nofollow-linkkejä ja niistä saattaa olla jossain tilanteessa hyötyä hakukonenäkyvyydelle.

Googlen ohjeistusten mukaan esimerkiksi mainosbannereissa tulee käyttää aina nofollow-määritystä. Siksi bannerimainonta ei edistä hakukonenäkyvyyttä, vaikka bannereita olisi kuinka monella sivustolla näkyvissä.

Samoin esimerkiksi keskustelualueilla jos kirjoittaa tekstin sekaan linkkejä, niin ne muutetaan automaattisesti nofollow-linkeiksi. Muuten keskustelupalstat täyttyisivät aika äkkiä hakukoneoptimoijien “keskustelu-viesteistä”, joissa sattumoisin aina viitattaisiin optimoinnin kohteena olevaan sivuun.

Joillakin keskustelupalstoilla voi rekisteröityneen käyttäjän profiilisivulta olla linkki käyttäjän kotisivuille ilman nofollow-määritystä. Yleensä tällaisilla foorumeilla onkin sitten “sattumoisin” tuhansia käyttäjätilejä, jotka eivät ole koskaan osallistuneet yhteenkään keskusteluun. Nyt Googlen Penguin- ja Panda-päivitysten jälkeen tuon kaltainen hakukoneoptimointi ei kuitenkaan enää toimi. Pikemminkin siitä voi olla jopa haittaa. Toki luonnollinen linkkiprofiili on hyvä, joten jos jollain foorumilla aktiivisesti olet mukana, niin ei haittaa vaikka sieltä linkki omille sivuille tuleekin. Kunhan et rekisteröidy sadalle foorumille pelkästään käyttäjäprofiili-linkkien toivossa. Älä tee sitä. Lue ennemmin vaikka Andy Williamsin kirjasta SEO 2017 & Beyond lisää tästä aiheesta.

Lue lisää Googlen ohjeesta rel=”nofollow” määritteen käyttämisestä.

 

Eri tyyppisten linkkien diversiteetti

Samoin kuin linkkiteksteissä tulee olla diversiteettiä, niin myös linkkityypeissä on syytä olla diversiteettiä, jotta linkkiprofiili näyttää luonnolliselta (ts ON luonnollinen) eikä “hakukoneoptimoijan tekemältä”. Eli vaikka osa linkeistä olisi SEO-asiantuntijan hankkimia, niin se ei saa näyttää siltä Googlen algoritmille. Linkkejä tulee siis olla eri tyyppisiltä sivuilta ja sekä tekstilinkkejä, että kuvalinkkejä.

Linkkiprofiileista löytyy hyvää lisätietoa ja analyysiä esimerkiksi Evan Bailynin kirjasta Outsmarting Google.

   

Linkittävän domainin relevanssi

Jos linkittävä sivusto käsittelee samaa teemaa kuin kohdesivu, on linkillä merkittävästi paljon suurempi merkitys TrustRankille (eli linkki välittää suuremman määrän auktoriteettia) ja silloin se myös välittää tehokkaammin relevanssia kohdesivulle. Oletus siitä, että ekspertit linkkaavat toisten eksperttien sivuille on monessa suhteessa Googlelle tärkeä periaate. Tämä on hyvä tiedostaa ja sitä kannattaa noudattaa myös ulkoisten linkitysten muodossa, suunnitellusti ja tarkkaan rajatusti. Ja tietysti ensiarvoisen tärkeää on tuottaa omille sivuille jotain niin erityistä sisältöä, että muilla olisi aihetta linkittää siihen.

 

Linkittävän sivun relevanssi

Jos samaan teemaan linkittävä sivu käsittelee samaa teemaa kuin kohdesivu, niin tottakai linkki on arvokkaampi kuin täysin irrelevantilta sivulta tuleva linkki. Linkittävän domainin relevanssi lienee kuitenkin vielä huomattavasti tärkeämpi tekijä. Jos sivustolla on vain yksi sivu sisältöä jostain teemasta, niin silloin se ei hakukoneen mielestä ole välttämättä vielä alan asiantuntija.

 

Uusien linkittämisten nouseva/laskeva trendi

Google voi antaa lisäbuustia näkyvyydelle sivustoille, jotka saavat kasvavalla nopeudella paljon uusia linkityksiä. Eli silloin, kun joku juttu on IN tai ajankohtainen ja yhä useampien huulilla, niin Google huomaa sen ja korottaa trendikkään tai ajankohtaisen asian näkyvyyttä hakutuloksissa. Vastaavasti trendin mennessä ohi, eli kun linkityksiä tulee yhä harvemmin, Google laskee trendi-buustin vaikutusta. Huomioitavaa on, että suuri määrä linkkejä on kuitenkin saattanut merkittävästi nostaa pysyvästikin myös sivuston auktoriteettia.

 

Linkki Wikipediasta

Osa hakukoneoptimoinnin asiantuntijoista pitää Wikipedian lähdeviitteestä tulevaa linkkiä hyödyllisenä. Wikipedian lähdeviitteet ovat aina nofollow-tyyppisiä, josta syystä toiset pitävät Wikipedia-linkkejä turhina.

Wikipediaa pidetään yleisesti internetin tietosanakirjana. Wikipedia on hyvin monella hakusanalla hakutulosten kärjessä ja sen domainin auktoriteetti on maailman kärkikastia. Voi olla, että Google antaa tästä syystä Wikipedian nofollow-linkeille jonkinlaisen painoarvon. Tai sitten ei. Joka tapauksessa Wikipedia-linkeillä saattaa olla sivuston E-A-T:n arvioinnin näkökulmasta; lähdeviite sivustolle saattaa toimia signaalina, että julkaisijalla on asiantuntemusta ja auktoriteettia julkaista sisältöä kyseisestä aiheesta.

Tällä videolla Googlen Matt Cutts kuitenkin sanoo suoraan, että Wikipedia-linkit eivät vaikuta hakukonenäkyvyyteen. Tämä on siis Googlen virallinen vastaus vuodelta 2009.

Julkaistu: 5.9.2017
Päivitetty: 11.3.2020
Kirjoittaja: Vesa Nippala
Kun sivusto linkittää toiselle sivustolle, se samalla tavallaan “äänestää”, että “täältä löytyy laadukasta ja luotettavaa tietoa”.
 
Google only loves you when everyone else loves you first.

Wendy Piersall

Liity postituslistalle

Postituslistalla uutisoidaan silloin tällöin oppaan päivityksistä ja muista verkkoliiketoimintaan ja hakukoneoptimointiin liittyvistä asioista.

Eli ihan suoraan tuossa Matt sanoo, ettei vaikuta mitenkään. Toisaalta jos Google myöntäisi, että Wikipedian linkit vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen, niin Wikipedia saisi äkkiä aika ison joukon SEO-väkeä tuottamaan Wikipediaan lisää sisältöä. Mutta ei niinkään todennäköisesti laadukasta sisältöä, vaan kukin omien sivustojensa hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tuotettua tauhkaa. Eli lopputulos olisi huono sekä Googlen, Wikipedian, että Wikipedian käyttäjien kannalta. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun Google antaisi väärää tietoa hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Joten ehdotonta totuutta en tästä uskalla sanoa.

Mutta itse nyt kuitenkin lähden siitä olettamuksesta, että Wikipedian nofollow-linkit eivät todennäköisesti vaikuta suoraan domainin auktoriteettiin, mutta niillä voi olla vaikutusta sivuston E-A-T:n arvioinnissa. Ja lisäksi Wikipedia-linkkien kautta voi tulla ihan hyviä kävijöitä sivuille. Eli mielestäni Wikipedia-linkkien hankkiminen voi olla joka tapauksessa järkevää, vaikutti se hakukoneoptimointiin tai ei.

 

Linkki yrityshakemistosta

Kaikkiin pieniin yrityshakemistoihin ei sivustoansa välttämättä kannata enää nykyään tunkea. Pienen auktoriteetin sivustot, joilla ei ole mitään hyödyllistä sisältöä, voivat Googlen nykyisen algoritmin mukaan olla jopa edellämainittuja haitallisia sivustoja - eli linkistä tällaiselta sivulta voi olla jopa haittaa SEO:lle. Varsinkin, jos senkaltaisia linkkejä on linkkiprofiilissa epäilyttävän suuri prosenttiosuus. Luonnollinen osuus hakemistoista tulevia linkkejä voi kuitenkin olla ihan hyödyksi. Varsinkin paikallisissa hauissa näkymiselle voi olla hyödyksi, jos paikallisista yrityslistauksista on linkkejä sivuille.

 

Linkin ikä

Google pyrkii aina estämään maksullisten mainosten vaikutuksen hakukonenäkyvyyteen. Maksulliset linkit ovat sivuilla monesti vain väliaikaisesti. Siksi Google ei anna uudelle linkille yhtä suurta arvoa kuin vanhalle linkille. Tämä sanotaan myös Googlen patentissa.

Tämä on yksi syy siihen, miksi hakukoneoptimoinnin tulokset tulevat monesti vasta viiveellä.

 

Linkittävällä sivulla olevien linkkien määrä

Yksittäinen sivu voi siirtää linkitettäville sivustoille vain rajallisen määrän auktoriteettia. Eli, jos sivulla on paljon ulkoisia linkkejä, jakautuu “linkkimehut” useampaan pieneen osaan. Ja jos sivulla on vain pari ulkoista linkkiä, saavat nämä linkit suhteessa huomattavasti enemmän linkkimehua.

Korkean auktoriteetin sivustollakin on vain rajallinen määrä auktoriteettia, jonka se voi linkkien välityksellä jakaa eteenpäin. Mitä enemmän on vastaanottajia, niin sitä pienemmän palan kakkua kukin saa. Tästä syystä esimerkiksi yrityshakemistoista, linkkisivuilta tai sosiaalisen median sivustoilta tulevista yksittäisistä linkeistä välittyy vain pieni määrä auktoriteettia.

 

Linkki uudelleenohjauksen kautta

Osa hakukoneoptimoinnin ammattilaisista on sitä mieltä, että 301- ja 302- uudelleenohjausten kautta välitetyt linkit menettävät “linkkimehut” tai ainakin osan siitä. Näin asia on aiemmin ollutkin, kuten Google ilmoitti vuonna 2010. Google on kuitenkin vahvistanut vuonna 2016, että nykyään kaikki linkin siirtyvä PageRank siirtyy myös uudelleenohjauksen välityksellä uudelle sivulle.

Google: There is no PageRank dilution when using 301, 302, or 30x redirects anymore

Ison sivuston sivustouudistuksen yhteydessä kestää kuitenkin jonkin aikaa, että kaikki uudet sivut päätyvät Googlen indeksiin. Lisäksi PageRankin siirtyminen vanhalta sivulta uudelle sivulle vie oman aikansa.

Why crawl budget and URL scheduling might impact rankings in website migrations

Crawl Budget, josta em artikkelissa puhutaan on Googlen indeksoijaan liittyvä "mittari", joka viittaa siihen, että kuinka paljon sivuja Google enintään indeksoi päivässä sivustolta. Crawl Budget on sivustokohtainen ja perustuu sivuston auktoriteettiin. Mitä korkeampi auktoriteetti, sitä tiuhempaan tahtiin Google käy lukemassa sivuja. Esim Twitter ja Wikipedia on korkean auktoriteetin sivustoja, joilla on todella paljon indeksoitavia sivuja. Jos Google lukisi suomalaista perus-verkkokauppaa yhtä tiiviisti, kun se käy noita edellämainittuja lukemassa, niin Google voisi pelkällä indeksoimisella ruuhkauttaa totaalisesti Suomi-pojan nettisivut. Sitä Google ei tahdo tietenkään tehdä. Crawl Budget pitää huolen myös siitä, ettei Google käy lukemassa sivuja liikaa.

 

Linkkivaihto (reciprocal links)

Linkkivaihdolla tarkoitetaan sitä, että kaksi eri sivustoa linkittävät molemmat toisillensa. Google ei arvosta tällaisia kaksisuuntaisia linkkejä, koska näitäkin on käytetty niin paljon hakukoneoptimointiin. Voi niistä saada pientä hyötyä, jos niitä on vain pieni osa tulevista linkeistä. Linkkivaihtoon ei silti kannata erityisesti panostaa, jotta linkkiprofiili säilyy luonnollisena. Ennemmin kannattaa käyttää aikaa yksisuuntaisten linkkien hankkimiseen, koska se on merkittävästi hyödyllisempää.

Toisaalta kaksisuuntaisia linkkejä ei tarvitse kokonaan pyrkiä välttämään, koska on täysin luonnollista, että niitä kaikilla on jonkin verran. Tässäkin kannattaa muistaa edellä mainittu erilaisten linkkityyppien diversiteetti.

Googlen laatusääntöjen vastaista (eli toisin sanoen Black-hat hakukoneoptimointia) on "kohtuuttoman laajat linkkienvaihtojärjestelyt, joissa linkkejä lisätään vastavuoroisesti, sekä yhteistyösivustot, joiden tarkoituksena on vain linkkien tuottaminen".
Lähde: Googlen laatusäännöt - Linkkijärjestelyt

 

Linkittävän sivun sisällön laatu ja sanamäärä

Linkki on hyödyllisempi, jos se tulee laadukkaalta sivulta, jolla on runsaasti sanoja ja siinä on käytetty monipuolisesti kyseiseen teemaan liittyvää sanastoa.

Linkittävän sivuston ja sivun orgaaninen kävijämäärä

Jos linkittävä sivusto ja linkittävä sivu saavat paljon kävijöitä Googlesta, on se vahva indikaatio sille, että myös kyseiseltä sivustolta tuleva linkki on arvokkaampi.

 

“Sitewide” linkit

Sitewide-linkki on linkki toiselle sivustolle, joka on näkyvissä sivuston jokaisella sivulla esimerkiksi sivun alalaidassa. Tästä on paljon keskustelua netissä, että onko se haitallista vai ei. Sen tarkemmin nyt tässä yksityiskohtia avaamatta toteaisin, että se voi olla haitallista, mutta ei ole enää nykyään ainakaan hyödyllistä hakukonenäkyvyyden kannalta. Jos saat valita, niin ennemmin yksi kontekstuaalinen linkki kuin linkki kyseisen sivuston jokaiselta sivulta.

Joskus sitewide-linkit on kuitenkin hyödyllisiä muista kuin hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista syistä. Esimerkiksi web designer tai verkkokaupan toteuttaja voi haluta nimensä näkyviin asiakasyritysten nettisivujen alareunaan linkin kera. Tottakai se kannattaa tehdä, jos asia on sovittu osapuolten kesken, koska voihan linkin kautta tulla potentiaalisia asiakkaita. Tällöin suosittelisin kuitenkin tekemään sitewide-linkit nofollow-tyyppisinä varmuuden vuoksi.


Linkin kautta tulevan liikenteen määrä

Googlen Reasonable Surfer -algoritmi päättelee todennäköisyyksiä, että kuinka todennäköisesti käyttäjä klikkaa mitäkin sivulla olevaa linkkiä. Ne linkit, joita käyttäjät oletettavasti klikkaavat eniten, välittävät myös eniten Page Rankia. Tähän tietysti liittyy monet edellämainitut tekijät, kuten linkin sijainti sivulla, ja sisällössä sekä sivulla olevien linkkien määrä. Tietysti myös se on erittäin tärkeä tekijä algoritmissa, että kuinka paljon kävijöitä linkittävällä sivulla käy. Google siis saattaa laskea näitä todennäköisyyksiä puhtaasti algoritmiin perustuen. On myös mahdollista, että Google käyttää Chromen, Analyticsin ja/tai Google Toobarin kautta saamiansa käyttötilastoja myös hyödyksi mittaamaan sitä, että mitkä linkit ihan oikeassa elämässä välittävät minkäkin verran liikennettä. Tämä on varmasti hyvin tärkeä tekijä ja syytä ottaa huomioon linkitysten hankkimisessa.

Lisätietoja: Google’s Reasonable Surfer Patent Updated


Linkkien merkitys Googlessa vs Bingissä

Bing-hakukoneessa linkitykset vaikuttavat jossain määrin eri tavalla kuin Googlessa:

  1. Bingissä linkkien määrä on tärkeämpi tekijä - Googlessa puolestaan linkkien laatu. Bing-optimointia voisi siis teoriassa tehdä lisäämällä jonkun verran enemmän heikkolaatuisia linkityksiä kuin Google-optimoinnissa. Tällöin voi vain tulla tuhonneeksi sivuston Google-näkyvyyden.
  2. Bingissä linkkien ankkuriteksti on erittäin tärkeässä roolissa - kuten oli Googlessakin aiemmin. Google-optimoinnissa on tärkeää ankkuritekstien diversiteetti - Bing-optimoinnissa ei.

Lisätietoja: Search Engine Journal: How to Build Links for Bing vs. Google.

Tiesitkö muuten, että Yahoon hakukone käyttää Bingin teknologiaa? Eli jos optimoit sivustoasi Bingiä ajatellen, optimoit samalla myös Yahoota varten.

 

Lisätietoja linkeistä

Negatiivisesti vaikuttavista linkeistä, niiden hylkäämisestä sekä linkkien auditoinnista kannattaa lukea erittäin tärkeää tietoa kappaleesta Black-hat SEO, spam ja negatiivinen hakukoneoptimointi.

Jos haluat lisätietoja linkitysten hankkimisesta, niin hyvä kirja aiheesta on Sage Lewisin:
Link Building is Dead - Long Live Link Building.

Tuntuuko tämä linkki-teema tällä hetkellä tutulta ja selkeältä? No todettakoon vielä lopuksi, että Google on ilmoittanut (09/2017), että se jättää paljon linkkejä myös kokonaan huomioimatta. Mitä linkkejä? Sitä ei voi tietää!
Google: We Ignore Tons Of Links But Which Links Is Almost Impossible To Figure Out

Yhteenveto

Yhteenvetona kannatta katsoa Ahrefsin julkaisema 10-minuuttinen video 7 Attributes of High Quality Backlinks:

Verkkokaupan sivustoanalyysi

Haluatko kasvattaa verkkokauppasi myyntiä?

Verkkokaupan sivustoanalyysin avulla saat kullan arvoisen raportin verkkokauppasi pullonkauloista ja kehitysideoista. Analyysissä raportoidaan hakukonenäkyvyyteen, käytettävyyteen, konversiotason parantamiseen jne asioihin liittyviä kehityskohteita.
Soita 045-6723499 niin jutellaan tarkemmin tai lue ensin täältä lisää.

Alettaisko kasvattamaan sun verkkokauppasi myyntiä?

Alkuun tekisin verkkokauppasi sivustoanalyysin, jotta löydetään kaupan pullonkaulat ja kehityskohteet. Sitten aletaan työstämään niitä! Minä hoidan edulliset tekijät kauko-idästä. Sinä säästät! Ja myynti kasvaa! Hä? Eikö kiinnosta? Ja hakukoneoptimointi hoidetaan kuntoon. Tehdään sisältöstrategiat ja mietitään some-kuviot. Koko paketti. Sitten seurataan kuinka kävijämäärä ja myynti kasvaa ja jatketaan niiden kasvattelua.
Haluatko kuulla lisää? Lähetä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin palaan pian asiaan!

Lähetä yhteydenottopyyntö:


Tai soita minulle samantien:

045-6723499

    Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *